Cwitt Dental

Sprawdzona regeneracja tkanek miękkich i twardych
w każdych warunkach

Osstell ISQ - do pomiaru stabilizacji implantu

 
 
 
Osstell ISQ ułatwia podjęcie decyzji o odbudowie i obciążeniu

obiektywnie wspierając doświadczenie lekarza, ocenę sytuacji klinicznej i czynników ryzyka związanych ze stabilnością implantu

 
 
 
 
 
Jest dość dowodów na to, że wysoki poziom stabilizacji pierwotnej pozwala na natychmiastowe obciążenie podczas gdy jej niski poziom przemawia za odłożeniem obciążenia w czasie pozwalając na gojenie i jego monitorowanie. Podczas wszczepienia implant trudno ocenić obiektywnie jego stabilność opierając się wyłącznie na czuciu w ręce i wartości momentu obrotowego, którego nie można zmierzyć przed samym, odroczonym obciążeniem. Nie ma możliwości porównania stabilności implantu a przez to oceny i monitorowania procesu osseointegracji. Osstell ISQ nie tylko mierzy stabilizację pierwotną implantu ale także pozwala na następne pomiary porównawcze monitorujące proces wgajania i decydujące o optymalnym czasie na odbudowę implantów.
 
Niepowodzenie leczenia to przykrość i koszty dla pacjenta i implantologa. Osstell zmniejsza ryzyko niepowodzenia. Każdy pacjent implantologiczny jest inny i wymaga indywidualnej oceny i podejścia. Skutki obciążenia implantów zależą od wieku pacjenta, gęstości i ilości kości i stopnia osteointegracji.
 
Osstel ISQ pomaga dentyście racjonalnie zadecydować o tym kiedy obciążać implanty i dlatego jest systemem kontroli jakości dla kliniki. Większość pacjentów intuicyjnie rozumie, że pomiary stabilności implantów decydują o tym czy implanty mogą być obciążone czy muszą jeszcze poczekać. Daje to poczucie pewności, bezpieczeństwa i jakości leczenia. Osstell ISQ ułatwia także komunikację pomiędzy implantologiami, chirurgami i protetykami. Mogą teraz obiektywnie ocenić i porównać wyniki leczenia i przekazać je innym kolegom.
 

 

Opinie o Osstell
 
 
"Osstell ISQ jest najinteligentniejszym narzędziem implantologicznym ostatniej dekady. Umożliwia nie tylko rokowanie co do losu implantów, ale także właściwy, udokumentowany wskazaniami ISQ dialog z pacjentem w przypadku konieczności modyfikacji planu leczenia na odbudowę ruchomą, wspartą na implantach. Od wielu lat OSIS-EDI promuje urządzenie Osstell i uznaliśmy je nie tylko w Polsce za standard w implantologii. Twórcy trzeciej odsłony innowacyjnego urządzenia Osstell: implantolodzy, Neil Meredith, Lars Sennerby i inni oraz inżynier Ola Olsson, nie powiedzieli ostatniego słowa w kwestii rozwoju urządzenia. Kolejnym krokiem będzie wykorzystanie tabletu iPad wraz z jego doskonałościami w miejsce istniejącego wyświetlacza, podobnie jak najnowsze fizjodyspensery WH. Życzę Wam, aby te nowoczesne urządzenia w nowej wersji jak najszybciej trafiły do naszych rąk i zaimplantowanych ust pacjentów."
 
 
Prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz, prezes OSIS-EDI
"Osstell ISQ jest to urządzenie, które daje obiektywny, łatwy i niezależny od operatora pomiar stabilizacji implantu na każdym etapie leczenia. Działanie urządzenia opiera się na analizie częstotliwości tłumienia drgań, w które wprowadzany jest wszczep za pomocą przykręcanego do niego magnetycznego czujnika. Wynik badania otrzymuje się w standaryzowanych jednostkach ISQ (Implant Stability Quotient), obejmujących wartości od 0 do 100. Graniczna wartość od której można obciążać implant to 55 (68 przy obciążeniu natychmiastowym). Dokonanie pomiarów pozwala zobiektywizować wartości uzyskanej stabilizacji pierwotnej i wtórnej dając pewność co do podejmowanych decyzji terapeutycznych, w postaci wyboru rodzaju i czasu obciążenia implantu. Ponadto stanowi ważny, porównawczy punkt odniesienia podczas kolejnych etapów leczenia implantologicznego. Jednocześnie uzyskana informacja pozwala w łatwy i czytelny sposób przekazać informacje pacjentowi co do przewidywanego protokołu postępowania, jak i osiągniętych efektów leczenia."
 
 
Prof. dr Marzena Dominiak
"Implanty stomatologiczne w obecnej postaci są używane od około 50 lat. W tym okresie zmieniały się procedury kliniczne oraz sposób kwalifikacji pacjentów. W konsekwencji procedura ta stała się jedną ze standardowych procedur wykorzystywanych w leczeniu stomatologicznym. Obecnie dąży się do skracania czasu leczenia poprzez wcześniejsze obciążanie implantów. Jednocześnie popularne stają się metody, w których implanty wprowadza się bezpośrednio po ekstrakcji lub obciąża w dniu implantacji. Producenci i ich zespoły badawcze pracują nad nowymi rodzajami powierzchni, które mają także znacząco skrócić czas wgajania implantu. Oprócz tego często sami pacjenci starają się wpłynąć na lekarza, by przyśpieszył proces leczenia. W tej sytuacji konieczne jest zindywidualizowane podejście do każdego przypadku. Lekarz musi posiadać narzędzie, które w sposób jednoznaczny i obiektywny jest w stanie dostarczyć informację o stopniu stabilizacji pierwotnej lub wtórnej implantu. Takim urządzeniem jest najnowszy Osstell ISQ."
 
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »

Korzystając ze strony, akceptujesz również politykę prywatności Dowiedz się więcej »
zamknij
C.Witt