Najnowsze badania nad dokładnością zabiegów w nawigacji

Najnowsze badania in vitro na Uniwersytecie w Brnie pokazuje wyższą dokładność pozycji implantu naszego systemu.

Cel badania

To badanie in vitro miało na celu porównanie dokładności wszczepiania implantów z wolnej ręki ze statyczną chirurgią implantologiczną wspomaganą komputerowo (sCAIS), z wykorzystaniem systemu implantów bez klucza i wiertła z kluczem oraz dwoma projektami otworów prowadzących.

Metody

W sumie 108 implantów umieszczono w 18 częściowo bezzębnych modelach szczęki symulujących dwie różne morfologie wyrostków zębodołowych. Mierzono cyfrowe odchylenia 3D między pozycją implantu zaplanowaną przed i po operacji.

WSPÓŁPRACA: