Kompleksowe leczenie pacjentów z problemami periodontologicznymi. Wydłużenie koron klinicznych zębów


Author: Natalia

Date: 2023-02-04

Kompleksowe leczenie pacjentów z problemami periodontologicznymi. Wydłużenie koron klinicznych zębów


Author: Natalia

Date: 2022-01-28

Regeneracja kości


Author: cwittdental

Date: 2023-01-16

Gospodarowanie tkankami miękkimi


Author: dawid

Date:

Kurs wprowadzający do implantologii


Author: dawid

Date:

Technika Khoury’ego i inne techniki wykorzystujące tkanki własne pacjenta


Author: cwittdental

Date:

Implanty w strefie estetycznej i odcinku funkcjonalnym


Author: dawid

Date:

Implantacja natychmiastowa. Jak ukształtować profil wyłaniania i wykonać indywidualną śrubę gojącą w 5 minut ?


Author: dawid

Date:

Kompleksowe leczenie pacjentów z problemami periodontologicznymi. Wydłużenie koron klinicznych zębów


Author: dawid

Date:

Regeneracja kości


Author: dawid

Date: 2023-03-24

WSPÓŁPRACA: