Implanty: Idea – Sztuka – Praktyka 2023

Trzy dni doświadczeń klinicznych z różnych stron świata…

23/11/2023

10:00–16:30 Specjalna Sesja Przedkongresowa

10:0011:30
Estetyczna chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa wokół implantów. Kształtowanie tkanek miękkich w warunkach komplikacji estetycznych – Część I
Prof. dr Giovanni ZUCCHELLI

(Wykład specjalny w trybie online)

11:3012:00 Przerwa

12:0013:30
Estetyczna chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa wokół implantów. Kształtowanie tkanek miękkich w przypadkach implantacji natychmiastowej i odroczonej – Część II
Dr Claudio MAZZOTTI

13:3014:30 Przerwa

14:3016:00
Estetyczna chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa wokół implantów. Kształtowanie tkanek miękkich w przypadkach implantacji natychmiastowej i odroczonej – Część III
Dr Claudio MAZZOTTI

16:0016:30 Dyskusja – pytania

 

18:00–21:00 
VIP-FORUM 
(Wstęp wolny, na podstawie zgłoszeń)

Temat debaty:
Lista kontrolna zabiegów implantacji i odbudowy protetycznej na implantach
Aspekty medyczne, administracyjne i prawne

Moderatorzy:

Dr n. med. Krzysztof AWIŁŁO
Dr n. med. Maciej DIJAKIEWICZ

Komentarz i wykładnia prawna:
Mec. Jarosław PODBIELSKI

Program debaty:

Problem 1: Diagnoza, plan leczenia, kosztorys: pułapki administracyjne i prawne
Problem 2: Zgody na zabiegi: wymogi formalne i prawne – ile ogółu, ile szczegółu
Problem 3: Gwarancja czy rękojmia: różnice słownikowe, życiowe, czy prawne?
Problem 4: Czy z punktu widzenia prawnego istnieje „standard zabiegu wprowadzania implantu”

17:00–20:00 WARSZTAT PRAKTYCZNY I

Praktyczne zastosowanie szablonów chirurgicznych w zabiegach implantologicznych
Dr n. med. Aneta GROCHOWINA

+ Lista kontrolna nawigowanej implantologii + Jak przygotować szablon do zabiegu chirurgicznego + Jak zaprojektować cięcie dziąsła przed implantacją + Jak optymalnie wykorzystać instrumentarium nawigowanej implantacji.

W części praktycznej: Projektowanie szablonu step by step + Zastosowanie szablonu na modelu szczęki + Opracowanie łoża kostnego na modelu + Wykonanie implantacji

Liczba uczestników: do 10 osób

17:00–20:00 WARSZTAT PRAKTYCZNY II

Prawidłowe metody rejestracji położenia implantu jako podstawa wykonania pracy protetycznej
Dr n. med. Arkadiusz MAKOWIECKI, TD Tomasz CIAPUTA

+ Rodzaje pobierania wycisku + Standardy i błędy w postępowaniu + Skanowanie zewnątrzustne – zalety i wady + Implanty z indeksami i bez indeksów + Pasywność pracy złożonej: most, belka teleskopy + Przymieranie zespolonych transferów do modeli + Przykręcanie transferów + Kontrola spasowania + Praktyczne skanowanie – ćwiczenia na modelach

Liczba uczestników: do 20 osób

17:00–20:00 SEMINARIUM SPECJALISTYCZNE I

Natychmiastowa implantacja przy użyciu implantu T3PRO oraz trójfunkcyjnej śruby gojącej jako transferu wyciskowego
Dr Jaime JIMENEZ GARCIA

Pokaz metody szybkiej implantacji i pobierania wycisku. Prezentacja na modelu z użyciem skanera wewnątrzustnego

24/11/2023

Piątek, 24 listopada 2023

9:00–13:00 SESJA I: Procedury interdyscyplinarne

9:0010:00
Architektura implantu i jej wpływ na ryzyko wystąpienia komplikacji technicznych i biologicznych
Dr Kony MEYENBERG

10:0010:45
Współczesne podejście do natychmiastowej implantacji z uwzględnieniem cyfrowych protokołów
Dr Jaime JIMENEZ GARCIA
10:45–11:15 Przerwa

11:15–12:15
Jak osiągnąć przewidywalne rezultaty i synergię pomiędzy uzębieniem naturalnym a implantami. Opcje postępowania w wymagających przypadkach klinicznych
Dr Victor CLAVIJO

12:15–13:00
Specyfika implantacji i natychmiastowego obciążenia w ekstremalnych przypadkach rekonstrukcji szczękowo-twarzowych (zastosowanie implantów indywidualnych)
Dr Yoav LEISER

13:00–13:45 Przerwa

13:45–17:30 Sesja II: Przewidywalna implantacja

13:45–14:30 
Postępowanie kliniczne w przypadkach uszkodzonego wyrostka poekstrakcyjnego
Dr Gustavo AVILA ORTIZ

14:30–15:15 
Tunneling –  optymalizacja zarządzania przeszczepem tkanek miękkich w zabiegach chirurgicznych
Dr Vincent RONCO

15:15–16:00
Przewodnik kliniczny poekstrakcyjnej implantacji natychmiastowej
Dr Christian MAKARY

16:00–16:15 Przerwa

16:15–17:00
Porównanie szablonów chirurgiczno-protetycznych stosowanych przy zabiegach natychmiastowej, funkcjonalnej rehabilitacji pełnego łuku
Lek. dent. Paweł SZCZEPANIAK

17:00–17:45
Koncepcja rzeczywistej regeneracji tkanki kostnej
Dr Stuart KILNER

 

19:0021:00 3D OPTIDENT MASTER MEETING
(Wstęp wolny na podstawie zgłoszeń)

19:00–19:30 Sztuczna inteligencja i skanery w diagnostyce oraz planowaniu implantacji
TD Wiktoria KRĄPIEC, mgr inż. Iwo RUTAŃSKI

19:30–20:15 Praktyczne protokoły leczenia implantologicznego z wykorzystaniem nawigacji
Dr n. med. Marek MILCARZ

20:15–21:00 Zastosowanie narzędzi cyfrowych w rekonstrukcjach pełnołukowych z obciążeniem natychmiastowym
Lek. dent. Grzegorz OLSZEWSKI
TD Dawid DOMORADZKI

 

18:30–21:00 SEMINARIUM SPECJALISTYCZNE II
Protokoły natychmiastowego obciążenia podstawy naukowe i wskazania kliniczne
Dr Christian MAKARY

18:30–21:00 SEMINARIUM SPECJALISTYCZNE III
Tunneling i inne możliwe techniki postępowania zarządzanie tkankami miękkimi w miejscu implantacji
Dr Vincent RONCO

18:30–21:00 SEMINARIUM SPECJALISTYCZNE IV
Optymalne procedury implantacji w przypadkach nietypowego profilu wyrostka
Dr Juraj BROZOVIČ

Seminarium z pokazem praktycznym

Cztery filary przeszczepu kostnego + Dlaczego „standard Six-Zero”? + Najnowsze osiągnięcia w sterowanej regeneracji kości + Technologia Extreme Flap Advance – co oznacza jej wdrożenie? Pokaz praktyczny: Protokoły implantacji w wąskich wyrostkach + Postępowanie w trudnych przypadkach + Modyfikacja przeszczepu typu ridge-split z równoczesnym umieszczeniem implantu przy użyciu płata częściowej grubości.

18:30–21:00 WARSZTAT PRAKTYCZNY III

Zastosowanie kliniczne formowalnego lepkiego substytutu kości (S1)
Prof. Dr Marco ESPOSITO, Lek. dent. Piotr ZAŁĘSKI

+ Wskazania do stosowania sticky bone + Przygotowanie materiału oraz miejsca biorczego do augmentacji + Bovine Bone Graft w podnoszeniu dna zatoki szczękowej + Postępowanie w przypadkach pionowej i poziomej augmentacji kości

Zajęcia praktyczne na modelach
Liczba uczestników: do 20 osób

25/11/2023

Sobota, 25 listopada 2023

8:30–12:30 SESJA III: Zaawansowane procedury odbudowy

8:30–9:15
Zastosowanie implantów podokostnowych w ekstremalnie atroficznej kości szczęki
Dr n. med. Andrzej SZWARCZYŃSKI

9:15–10:15
Kiedy i gdzie umieścić implant w w wyrostku poekstrakcyjnym – koncepcja przewidywalnego zachowania tkanek twardych i miękkich
Dr med. dent. Dietmar WENG

10:15–10:45 Przerwa

10:45–11:30
Zarządzanie zębodołem poekstrakcyjnym – zaktualizowane podejście cyfrowe
Dr Paolo CASENTINI

11:30–12:30
Zarządzanie symbiozą tkanek twardych i miękkich jako sposób uzyskania długotrwałego powodzenia w leczeniu implantologicznym – koncepcja biologiczna
Dr Thomas HANSER

12:30–13:30 Przerwa

13:30–17:00 SESJA IV: Wyzwania kliniczne i funkcjonalne

13:30–14:15
Koncepcje perio-protetyczne w implantacjach natychmiastowych
Dr n. med. Tomasz KACZYŃSKI

14:15–15:00
Strategie regeneracji kości z użyciem nowego formowalnego, lepkiego substytutu kości
Prof. Dr Marco ESPOSITO

15:00–15:30 Przerwa

15:30–16:15
Filozofia interdyscyplinarnego podejścia w diagnostyce i planowaniu pełnej rehabilitacji protetycznej
Dr Roman NESTOR

16:15–17:00
Rozległe zaniki kostne – rekonstrukcje 3D
Dr n. med. Radosław WITKOWSKI

 

18:00–21:00 WARSZTAT PRAKTYCZNY IV

Regeneracja wspomagana protetycznie (PGR): nowe strategie leczenia tkanek miękkich i zindywidualizowana augmentacja kości
W części praktycznej ćwiczenia na materiałach zwierzęcych

Dr Paolo CASENTINI

(Liczba uczestniczących: do 20 osób)

Wykładowcy

Dr Juraj BROZOVIČ, Praktyka Prywatna w Split, Chorwacja

Dr Paolo CASENTINI, Studio Odontoiatrico w Mediolanie, Włochy

Dr Victor CLAVIJO, Praktyka Prywatna w São Paulo, Brazylia

Prof. Dr Marco ESPOSITO, Department of Biomaterials at Goteborg University, Szwecja

Dr Jaime JIMENEZ GARCIA, European University of Madrid, Hiszpania

Dr Thomas HANSER, Klinika Schloss Schellenstein w Olsberg, Niemcy

Dr n. med. Tomasz KACZYŃSKI, Praktyka Prywatna w Warszawie

Dr Stuart KILNER, Praktyka Prywatna w Londynie, Wielka Brytania

Dr Yoav LEISER, Oral Cancer Research Laboratory, Rambam Hospital w Haifa, Izrael

Dr Christian MAKARY, American University of Beirut, Liban

Dr Claudio MAZZOTTI, Zucchelli Institute w Bolonii, Włochy

Dr Kony MEYENBERG, Praktyka Prywatna w Zurichu, Szwajcaria

Dr Roman NESTOR, Praktyka Prywatna w Kijowie, Ukraina

Dr Gustavo AVILA ORTIZ, Uniwersytet Medyczny w Madrycie, Hiszpania

Dr Vincent RONCO, Tunneling Academy w Paryżu, Francja

Lek. dent. Paweł SZCZEPANIAK, Praktyka Prywatna w Tychach

Dr n. med. Andrzej SZWARCZYŃSKI, Praktyka Prywatna w Poznaniu,

Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego

Dr Dietmar WENG, Praktyka Prywatna w Starnberg, Niemcy

Dr n. med. Radosław WITKOWSKI, Praktyka Prywatna w Opolu

Prof. dr Giovanni ZUCCHELLI, Uniwersytet w Bolonii, Zucchelli Institute, Włochy

Kierownictwo naukowe:

Dr n. med. Maciej DIJAKIEWICZ

Dr hab. n. mad. Rafał KOSZOWSKI

zapisy

https://kwintesencja.com.pl/konferencje/implanty-idea-sztuka-praktyka-2023

Zapisz się na kurs
Implanty: Idea – Sztuka – Praktyka 2023

Koszt uczstnictwa w kursie:

zł / os.

WSPÓŁPRACA: