Biologicznie zorientowana technika preparacji zębów pod korony (BOPT)

Współczesne odmiany techniki bezstopniowej preparacji pod korony są nowatorskim podejściem do od dawna znanej koncepcji wertykalnej, bez zdefiniowanej granicy preparacji. Główne korzyści z zastosowania tej techniki to zdrowe i stabilne przyzębie, ograniczenie utraty tkanek twardych zęba w okolicy szyjki oraz swoboda kształtowania profilu wyłaniania. Stosując odroczony, dwuetapowy protokół pracy – od preparacji, przez korony tymczasowe do ostatecznej pracy protetycznej, możemy manipulować tkankami dziąsła do pożądanego kształtu uzyskując estetyczny i trwały efekt finalny.

1. Technika preparacji wertykalnej – geneza, idei, podstawy teoretyczne.

2. Pojęcie szerokości biologicznej – obciążenie przyzębia protezami stałymi, problem inwazyjności.

3. Zalety i wady powszechnie stosowanych metod preparacji zębów pod korony.

4. Preparacja wertykalna – zakres wskazań i przeciwwskazań.

5. Aspekty materiałowe i techniczne.

6. Technika preparacji wertykalnej – instrumentarium, know-how, metody unikania błędów.

7. Uzupełnienia prowizoryczne i ich rola w technice BOPT.

8. Wyciski – jak zrobić to dobrze?

Warsztat:

– Samodzielna preparacja wertykalna zębów na fantomach – tips & tricks.

– Technika wykonania, podścielenia i osadzenia prowizorium z uwzględnieniem zasad BOPT.

– Technika wykonania wycisku.

9. Specyfika laboratoryjnych aspektów wykonania koron bezschodkowych.

10. Przymierzenie pracy – niuanse i pułapki.

11. Cementowanie koron bezschodkowych.

REJESTRACJA

Aby zarejestrować się na kurs należy wypełnić formularz.

Zapisz się na kurs
Biologicznie zorientowana technika preparacji zębów pod korony (BOPT)

Koszt uczstnictwa w kursie:

2500 zł / os.

WSPÓŁPRACA: