IMPLANTS IN THE ESTHETIC ZONE – dr Ueli Grunder

opis

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowej konferencji „IMPLANTY W STREFIE ESTETYCZNEJ”, która odbędzie się 15 – 16 marca 2024 roku w Hotelu Sen w Senohrabach pod Pragą.

Głównym prelegentem wydarzenia jest
dr hab. Ueli Grunder,
DMD, były prezes Szwajcarskiego Towarzystwa Implantologii Jamy Ustnej i Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej.
Opublikował szereg artykułów oraz książkę Implanty w strefie estetycznej (Quintessence, 2015), która została przetłumaczona na 11 języków. Prowadzi liczne wykłady na szczeblu krajowym i międzynarodowym na temat chirurgicznych
i protetycznych aspektów implantologii stomatologicznej.
Dr. Grunder prowadzi prywatną praktykę grupową w Zollikon-Zürich w Szwajcarii.

15/03/2024

PIąTEK

9:00 – 13:00
dr hab. Ueli Grunder – Implanty w strefie estetycznej

Uzyskanie optymalnego efektu estetycznego podczas terapii implantologicznej jest zabiegiem wymagającym i problematycznym. Jednym z najważniejszych aspektów jest przewidywalność naszych wyników końcowych. Różne gałęzie stomatologii, zaangażowanych w to leczenie (chirurgia jamy ustnej, chirurgia przyzębia, protetyka) nie powinny być omawiane osobno. Jedynym sposobem na osiągnięcie zadowalającego rezultatu jest rozważenie wszystkich możliwych aspektów na każdym etapie leczenia (planowanie leczenia, faza chirurgiczna, faza protetyczna).

ZAGADNIENIA

Podczas kursu omówione zostaną różne metody leczenia oraz aspekty związane z endoprotezoplastyką pojedynczych zębów i przypadkami częściowego bezzębia.

 1. Wprowadzenie i tło biologiczne
 2. Analiza przypadków przed leczeniem – klucz do sukcesu
 3. Jak postępować podczas ekstrakcji zęba w strefie estetycznej
 4. Wpływ położenia implantu na możliwości protetyczne
 5. Natychmiastowe wprowadzenie implantu w strefie estetycznej – jak osiągnąć najlepsze efekty
 6. Augmentacja kości w celu poprawy estetyki jednocześnie z wszczepieniem implantu
 7. Augmentacja kości przed wszczepieniem implantu
 8. Augmentacja tkanek miękkich: różne procedury
 9. Drugi etap zabiegu chirurgicznego – jak możemy kontrolować tkanki miękkie
 10. Zarządzanie tkankami miękkimi w fazie leczenia protetycznego
 11. Wyniki długoterminowe: stabilność augmentowanej tkanki w okresie do 30 lat
 12. Streszczenie

9:00 – 10:30
Wstęp
Natychmiastowa implantacja
Wszczepienie implantów w połączeniu z GBR

10:30 – 11:00
Przerwy

11:00 – 13:00
Implantacja dwufazowa
Przeszczep tkanek miękkich
Druga chirurgiczna faza implantacji / Odsłonięcie implantów
Drugi etap chirurgiczny implantacji z jednoczesnym przeszczepieniem tkanek miękkich

13:00 – 14:00
Obiad

CZęść praktyczna
dr hab. Ueli Grunder

14:00 – 16:00
Część praktyczna z modelem: Wszczepienie implantu z jednoczesną augmentacją kości GBR
Część praktyczna ze szczęką świni: Przeszczep podnabłonkowej tkanki łącznej

16:00 – 16:30
Przerwa

16:30 – 18:30
Przeszczep wkładki
Przeszczep techniką tunelową
Bezpłatny przeszczep dziąsła

20:00 – 22:00
Kolacja

16/03/2024

Sobota

warsztat nr 1
dr n. med. JACEK ŻUREK

9:00 – 11:00 Warsztat
13:30 – 14:30 Obiad
14:30 – 16:30 Warsztat

9:00 – 16:30
Przygotowanie pacjentów periodontologicznych do leczenia implantologicznego. 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA :

-Diagnostyka problemów periodontologicznych pochodzenia zapalnego.

-Podział defektów periodontologicznych  z określeniem ich leczenia.

-Strategie  postępowania implantologicznego u pacjentów z chorobą przyzębia.

-Przygotowanie i zastosowanie CGF.

-Przygotowanie  Sticky Bone.

-Przedstawienie przypadków klinicznych leczenia periodontologicznego

(zabiegi resekcyjne ,zabiegi regeneracyjne).

-Przypadki zastosowania materiałów firmy REGEDENT :

PERISOLV,  HYDENT, SMARTBRANE, SMARTGRAFT .

-Zabieg hybrydowe  (połączenie techniki regeneracji kości z przeszczepem dziąsła).

-Postępowanie przy periimplantitis.

-Algorytmy przygotowania pacjentów periodontologicznych do leczenie implantologicznego.

– Zarządzanie  dziąsłem przy odsłanianiu implantów.

-Przeszczep dziąsła zrogowaciałego przy implantach.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

-Nauka pobierania krwi i przygotowania CGF.

-Przygotowanie  Sticky Bone w połączeniu  z kwasu hialuronowym i CGF.

-Nauka  preparacji płatów:

a.płat  pełnej grubości

b.płat zmobilizowany

c.płat rozszczepiony

-Odsłaniania implantów

-Wykonanie przeszczepu dziąsła  FGG  przy implancie.

-Praca z użyciem materiałów firmy REGEDENT:

PERISOLV, HYDENT, SMARTBRANE, SMARTGRAFT.

warsztat nr 2
dr Michał Szczutkowski

9:00 – 11:00 Warsztat
13:30 – 14:30 Obiad
14:30 – 16:30 Warsztat

IMPLANTACJA W POŁĄCZENIU Z REGENERACJĄ KOŚCI

Szkolenie kształtuje umiejętność dobrania techniki regeneracyjnej kości do wymagań pacjenta. Przedstawia przewidywalne przeprowadzenie zabiegu i uzyskanie długoterminowej stabilności tkanki kostnej. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat sprzętu  i materiałów potrzebnych do wykonania poszczególnych technik.

PROGRAM SZKOLENIA

– przygotowanie pacjenta, a zwłaszcza jego jamy ustnej, do zabiegów regeneracyjnych kości,
– strategia leczenia – timing poszczególnych procedur,
–wskazania i przeciwskazania,
– umiejętność zaprojektowania płata – mikroskalpele i skalpele, cięcia pionowe – gdzie i w jaki sposób. Umiejętność wytworzenia płata dzielonego, tak aby uzyskać wystarczającą jego mobilność. Czy płat językowy jest niezbędny i jak go bezpiecznie wypreparować w bocznym odcinku żuchwy,
– kortykotomia – kiedy stosować, a kiedy nie,
– materiały do regeneracji kości: materiały z pudełka i kość autogenna – kiedy które stosować. Które membrany działają i których używać w połączeniu z biomateriałami z konkretnych grup,
– zalecane narzędzia i materiały,
– plusy i minusy najpopularniejszych technik zabiegów regeneracyjnych kości. Techniki uzyskiwania stabilizacji membran i bloków kostnych,
– techniki szycia – z których grup, jakie grubości,
– farmakoterapia i wskazania pozabiegowe,
– jak radzić sobie z powikłaniami,
– implantacja przy regeneracji kości na podstawie systemu Thommen.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

– filmy re-live z zabiegów,
– ćwiczenia na preparatach zwierzęcych z tkankami miękkimi – projektowanie płata, uzyskiwanie mobilności płata i szycie na preparatach zwierzęcych,
– ćwiczenia na preparatach zwierzęcych – techniki przycinania i stabilizacji membran oraz użycia biomateriałów,
–  implantacja systemem Thommen na materiale zwierzęcym,
– techniki sterowanej regeneracji kości GBR: – sausage technique – membrana kolagenowa i piny.

 

warsztat nr 3
dr Maciej Walczak

9:00 – 11:00 Warsztat
13:30 – 14:30 Obiad
14:30 – 16:30 Warsztat

Skuteczne zarządzanie tkankami miękkimi.

– Każdy z uczestników wykona liczne ćwiczenia na materiale zwierzęcym.

– Przedstawione będą filmy z zabiegów.

 

– Omówione zostaną zasady projektowania i szycia płatów wykorzystywanych do

procedur regeneracji kostnych.

– Przećwiczone zostaną techniki preparacji oraz mobilizacji płatów policzkowego i językowego.

– Przećwiczone również zostanie odbudowa strefy zrogowaciałej z użyciem FGG

Zakwaterowanie

Hotel Sen położony jest w miejscowości Senohraby, która jest częścią bajkowego regionu LADůV KRAJ, zaledwie 25 km od Pragi.
Hotel oferuje komfortowe pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, a ci, którzy mają trochę czasu, mogą skorzystać z oazy spokoju i relaksu.

https://www.hotelsen.cz/en/

Rejestracja i zapisy

https://www.cwittdental.cz/grunder

 

Zapisz się na kurs
IMPLANTS IN THE ESTHETIC ZONE – dr Ueli Grunder

Koszt uczstnictwa w kursie:

zł / os.

WSPÓŁPRACA: