Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, który odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2023 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Grottgera 2.

KIEROWNIK NAUKOWY

prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Kongres odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zlokalizowanym przy ul. Grottgera 2 w Lublinie.
Pierwszego dnia wydarzenia odbędą się sesje plakatowe, zaś sesje wykładowe będą miały miejsce w pozostałe dni.

20/04/2023

20 kwietnia 2023 r., czwartek
SESJE PLAKATOWE  
12.30 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.10 SESJA I: ONKOLOGIA (czas na wystapienie: 7 min.)
  Moderator: Prof. Iwona Niedzielska, Dr Marcin Berger
P1. Konieczność diagnostyki profilaktycznej u pacjentów z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku zespołu Gorlina-Goltza (GGS)
lek. dent. Agnieszka Adamska, lek. dent. Adrianna Woźniak, lek. Jacek Skoczylas, dr hab. n. med. Paweł Zawadzki
P2. Szkliwiak pierwotnie pozakostny – opis przypadku
lek. dent. Agnieszka Adamska, dr n. med. Wojciech Popowski, dr n. med. Martyna Osiak
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz, dr hab. n. med. Paweł Zawadzki
P3. Włókniak desmoplastyczny szczęki
prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama, dr n. med. Dominik Kiełbowicz, lek. dent. Bogna Juśkiewicz-Kosior, lek. dent. Anna Gnieciak
P4. Obwodowy ziarniniak olbrzymiokomórkowy
prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama Hezavah, dr n. med. Dominik Kiełbowicz, lek. dent. Marta Cichoń, lek. dent. Elżbieta Zajkowska
P5. Obwodowa postać włókniaka szkliwiakowego u 3-letniego pacjenta – opis przypadku
prof. dr hab. n. med.Mansur Rahnama, dr n. med. Wojciech Świątkowski, lek. dent. Grzegorz Nowogrodzki
P6. Pułapki diagnostyki radioizotopowej, czyli jak leczenie raka tarczycy może 
ujawnić chorobę tkanek miękkich oczodołu – opis przypadku
lek. Jan RudzkiMaciej Makarewicz, lek. Witold Skierkowski, dr n. med. Jacek Makarewicz
P7. Samotny guz włóknisty. Czy zawsze jest łagodny?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Oleś, Leszek Wieczerzak, Filip Kaczyński, Mikhail Marozau, Alicja Witkowska
P8. Wzrost naczyniaka chłonnego wywołany stanem zapalnym – studium przypadku
Zimmerman L., Makowska K., Leszczyszyn A., Jaroń A., Trybek G., Rutkowska M., Markowska A.
P9. Własna metoda odbudowy ubytku powstałego w wyniku przetoki zatokowo – skórnej czoła
lek. dent. Marek Łapok, prof. dr hab. n. med. Jarosław Miłoński, prof. dr hab. n. med. Michał Polguj, prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz
14.10 – 14.25 Przerwa kawowa
14.25 – 15.35 SESJA II: TRAUMATOLOGIA I WADY ROZWOJOWE (czas na wystapnienie: 7 min.)
  Moderator: Prof. Marcin Kozakiewicz, Dr Katarzyna Wieczorek
P10. Martwicze zapalenie powięzi twarzy i szyi – opis przypadku
lek. dent. Adrianna Słotwińska-Pawlaczyk, lek. dent. Dominika Widawska, dr n. med. Magdalena Jędrusik-Pawłowska
P11. Retrospektywna ocena leczenia krwiaków oczodołu
dr n. med. Bartosz Bielecki- Kowalski, lek. dent. Natalia Bielecka- Kowalska, lek. Marek Jaxa-Kwiatkowski
dr hab. n. med. Krzysztof Osmola, prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz
P12. Zastosowanie implantu indywidualnego w rekonstrukcji środkowego piętra twarzy. Opis przypadku
lek. Marek Jaxa-Kwiatkowski, lek. dent. Maciej Okła, lek. dent. Łukasz Słowik, dr n. med. Marian Nowaczyk, dr hab. n. med. Krzysztof Osmola 
P13. Rozległy uraz twarzoczaszki jako następstwo wypadku na quadzie – opis przypadku
lek. dent. Paweł Mihailović, lek. dent. Lidia Pytlewska, prof. nadzw. dr hab. n. med. Agata Cieślik-Bielecka
P14. Złamania żuchwy powstałych w wyniku uderzenia poduszką powietrzną  
u pacjentów leczonych implantologicznie – badanie in vitro
dr hab. n. med. lek. dent. Łukasz Pałka, dr inż. Dariusz Pyka, dr hab. inż. prof. nadzw. Krzysztof Jamroziak
P15. Ocena radiologiczna rekonstrukcji części zębodołowej żuchwy po zabiegach 
usunięcia zatrzymanego trzeciego zęba trzonowego z wykorzystaniem autogennej macierzy zębinowej
Bartłomiej Kubaszek, Tadeusz Morawiec, Piotr Wróbel, Maciej Wróbel, Armand Cholewka
P16. Metoda autotransplantacji trzecich zębów trzonowych wspomaganej drukiem 3D – 2-letnie obserwacje
lek. dent. Kacper Wachol, dr inż. Piotr Duda, lek. dent. Piotr Wróbel, lek. dent. Bartłomiej Wróbel, 
lek. dent. Anna Nowak-Wachol, lek. dent. Bartłomiej Kubaszek, dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec
P17. Zespół Axenfelda–Riegela. Opis przypadku
lek. dent. Marta Szcześniak, lek. dent. Maciej Okła, lek. med. lek. dent. Adam Dreksler
lek. dent. Jacek Pawłowski, lek. dent. Łukasz Słowik, dr hab. n. med. Krzysztof Osmola
P18. Wpływ zabiegów chirurgii stomatologicznej na biochemiczne parametry śliny
Maciej Wróbel, Bartłomiej Wróbel, Bartłomiej Kubaszek, Kacper Wachol, Tadeusz Morawiec
P19. Śródoperacyjna utrata krwi w trakcie zabiegów dwuszczękowych
dr n. med. Krzysztof Dowgierd, lek. dent. Rafał Tymiński,lek. dent. Zuzanna Łaganowska, lek. dent. Katarzyna Tyburska
15.35 – 15.50 Przerwa kawowa
15.50 – 18.15 SESJA III: VARIA ORAZ IMPLANTOLOGIA I STEROWANA REGENERACJA TKANEK(czas na wystapienie: 7 min.)
  Moderator: Dr hab. Kornel Krasny, Dr Michał Łobacz
P20. Postępowanie chirurgicze u pacjentki z zębiakiem zestawnym szczęki – opis przypadku
prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama Hezavan, lek. dent. Katarzyna Wieczorek, lek. dent. Katarzyna Miziak, lek. dent. Dorota Kałkowska
P21. Młodzieńcze przewlekłe zapalenie kości żuchwy – opis przypadku
dr n. med. Marcin Berger, lek. dent. Aleksandra Jarmoch, lek. dent. Anna Szczerbińska, prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama-Hezavah
P22. Rozległa torbiel korzeniowa szczęki leczona metodą dwuetapową – opis przypadku
prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama-Hezavah, dr n. med. Michał Łobacz, lek. dent. Aleksandra Kozyra
P23. Rehabilitacja po zabiegach operacyjnych z zakresu chirurgii szczękowo- twarzowej
dr n. med. Daria Wziątek-Kuczmik, Antoni Świątkowski, lek. dent. Małgorzata Rymarczyk, prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska
P24. Ciało obce w dolnym przewodzie nosowym wykryte przypadkowo 
podczas rutynowej diagnostyki stomatologicznej – opis przypadku
dr n. med. Marcin Berger, lek. dent. Dorota Skrouba, prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama-Hezavah
P25. Torbiel samotna kości – opis przypadku
prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama-Hezavah, dr n. med. Marcin Berger, lek. dent. Karolina Ossowska
P26. Ziarniniak olbrzymiokomórkowy wewnątrzkostny (CGCG) u 7-letniej pacjentki
dr n. med. Tomasz Jachewicz, lek. dent. Magdalena Nawrotek
P27. Kwalifikacja do ekstrakcji zębów po leczeniu endodontycznym na podstawie oceny wybranych markerów prozapalnych
dr n. med. i n. o zdr. lek. dent. Marcin Winiarski, dr n. med. lek. dent. Alicja Winiarska
P28. Kamica ślinianki podżuchwowej – opis przypadku
dr n. med. Wojciech Świątkowski, lek. dent. Wojciech Nalepa, prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama-Hezavah
P29. Przypadek kliniczny powikłania po znieczuleniu miejscowym u pacjentki będącej na terapii przeciwzakrzepowej
Leszczyszyn A., Markowska A., Trybek G., Jaroń A., Zimmerman L., Makowska K., Rutkowska M.
P30. Guz oczodołu jako powikłanie zapalenia zatok – opisy przypadków
Leszczyszyn A., Markowska A., Trybek G., Jaroń A., Zimmerman L., Makowska K., Rutkowska M.
P31. Obwodowy niedojrzały guz neuroektodermalny – pułapki diagnostyczne. Opis przypadku
Makowska K., Rutkowska M., Zimmerman L., Leszczyszyn N., Jaroń A., Trybek G., Markowska A.
P32. Kinesiotaping jako wspomagająca forma fizjoterapii w opiece pozabiegowej 
po chirurgicznym usunięciu zatrzymanych trzecich zębów trzonowych dolnych, badania wstępne
Piotr Pławecki, Magdalena Dąbrowska-Galas, Magdalena Jędrusik-Pawłowska, 
Anna Kawulok, Piotr Wróbel, Maciej Wróbel, Paweł Mihailović, Tadeusz Morawiec
P33. Aktywność przeciwbólowa oraz przeciwdrobnoustrojowa fibryny bogatopłytkowej 
w leczeniu ograniczonego zapalenia kości zębodołu poekstrakcyjnego
lek. dent. Damian Chybicki, dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Janas-Naze
P34. Wykorzystanie technologii cyfrowej w rehabilitacji układu stomatognatycznego w jeden dzień
lek. dent. Rafał Przybylski, dr n. med. Maria Woszczyk, lek. dent. Marcin Sieradzki
P35. Wykorzystanie implantów podokostnowych w leczeniu atroficznej szczęki
lek. dent.Rafał Przybylski, dr n. med. Andrzej Szwarczyński, dr n. med. Kacper Kropielnicki
P36. Rzadki przypadek zęba wgłobionego nadliczbowego dużych rozmiarów – dens in dente
dr n. med. Marta Puławska, prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama-Hezavah
P37. Ocena oraz analiza obrazu błony jamy ustnej w świetle lampy Identafi
lek. dent. Anastazja Janik, dr hab. n. med. Kamil Jurczyszyn, prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz
P38. Ocena stanu jamy ustnej i potrzeb stomatologicznych mieszkańców DPS szczepionych przeciw Covid-19
lek. dent. AnastazjaJanikprof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz

21/04/2023

21 kwietnia 2023 r., piątek
SESJE WYKŁADOWE
09.00 – 09.15 Otwarcie Kongresu i powitanie Gości
09.15 – 10.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY: Pourazowe pilne wskazania do interwencji w oczodole
  prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz
10.00 – 11.45 SESJA I: ONKOLOGIA CZ. 1 (czas na wystąpienie: 15 min.)
  Moderator: Dr hab. Mariusz Szuta, Dr Monika Rutkowska
Rak języka – czy coś może nas jeszcze zaskoczyć?
lek. Zuzanna Sokołowska, lek. dent. Dawid Rahimi, dr n. med. Krzysztof Dowgierd, prof. dr hab. n. med. ŁukaszKrakowczyk, lek. Maciej Borowiec
Prelacrimal approach – doskonały dostęp w endoskopowej chirurgii zatoki szczękowej?
lek. dent. Dominik Szczeciński, lek. dent. Patrycja Ujma, lek. Tomasz Gmyrek, prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz
Guzy oczodołów – etiologia, diagnostyka oraz leczenie na podstawie materiału własnego kliniki
lek. Jakub Nowocień, dr n. med. Aldona Chloupek, lek. Paweł Grab
Guzy przestrzeni przygardłowej – etiologia oraz postępowanie terapeutyczne na podstawie materiału własnego kliniki
lek. Jakub Nowocień, dr n. med. Aldona Chloupek, lek. Paweł Grab
Nowoczesna higiena pozabiegowa warunkiem łatwych
i trudnych procedur stomatologicznych w implantologii i chirurgii
Marek Zakrzewski
Porównanie wyników leczenia rekonstrukcyjnego z wykorzystaniem wolnych płatów kostnych  
i miękko tkankowych stosowanych do rekonstrukcji po usunięciu nowotworów złośliwych jamy ustnej
dr n. med. Katarzyna Bogusiak, dr n. med. Dominika Teodorczyk-Werfel, dr n. med. Radosław Milcarz, 
dr n. med. Sławomir Karwan, lek. dent. Aleksandra Ożóg, prof. dr n. med. Marcin Kozakiewicz
Wolny płat promieniowy w materiale Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie
lek. dent. Paszkowska M., lek. dent. Mydlak A., dr n. med. Zwoliński J., 
dr n. med. Gałązka A., lek. dent. Dominiak K., prof. dr hab. n. med. Kawecki A.
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 13.20 SESJA II: ONKOLOGIA CZ. 2 (czas na wystąpienie: 15 min.)
  Moderator: Prof. Tomasz Kaczmarzyk, Dr Marcin Czajka
Raki wargi. Dylemat diagnostyczno-terapeutyczny. Studium przypadków
Rutkowska M., Mańkowski B., Trześniewski M., Stagraczyński M., Czarnecka P., Trybek G., Markowska A.
Podwiązanie tętnicy szczękowej z dostępu wewnątrzustnego z asystą endoskopu.  
Postępowanie w paliatywnym leczeniu guza masywu szczękowo-sitowego – opis przypadku
lek. dent. Dominik Szczeciński, lek. dent. Patrycja Ujma, lek. Tomasz Gmyrek, prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz
Mięsaki obszaru głowy i szyi w populacji pediatrycznej w materiale Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej WSSD w Olsztynie
lek. Patryk Kołodziejski, prof. dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk, lek. Maciej Borowiec, dr n. med. Krzysztof Dowgierd
Indywidualne implanty w chirurgii szczękowo-twarzowej złotym standardem w rekonstrukcji 
dna oczodołu po zabiegach resekcji kości szczęki
dr n. med. Tomasz Wach, prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz
Możliwości wykorzystania wolnego płata mikronaczyniowego z talerza kości biodrowej 
(DCIAF) w rekonstrukcjach rozległych ubytków środkowego oraz dolnego piętra twarzy
M. CzajkaK. IwulskaP. DubisJ. DrążekM. Szuta
13.20 – 14.20 Lunch
14.20 – 15.35 SESJA III: TRAUMATOLOGIA (czas na wystąpienie: 15 min.)
  Moderator: Prof. Marcin Kozakiewicz, Dr Krzysztof Dowgierd
Czynniki, jakie wpływają na zanik kości wokół materiałów zespalających  
przy chirurgicznym leczeniu złamań wyrostków kłykciowych żuchwy
prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz, lek. dent. Izabela Gabryelczak
Wyrywanie wkrętów do osteosyntezy
lek. dent. Jakub Okulski, prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz,dr n. med. Rafał Zieliński, dr n. med. Michał Krasowski, mgr Bartłomiej Konieczny
Zmiany mięśnia skrzydłowego bocznego po chirurgicznym leczeniu złamań głów żuchwy
Paulina Pruszyńska, prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz
Iniekcje dostawowe z zastosowaniem kolagenu w połączeniu z kinezyterapią 
i terapią manualną w leczeniu zaburzeń biomechaniki stawów skroniowo-żuchwowych – doniesienie wstępne
dr n. med. mgr Szymon Tyszkiewicz, dr n. med. lek. dent. Bartosz Bielecki-Kowalski, dr n. med. Maciej Świder
prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz
Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na epidemiologię urazów części twarzowej czaszki i nowotworów głowy i szyi w województwie łódzkim
lek. Tomasz Gmyrek, lek. dent. Patrycja Ujma, lek. dent. Dominik Szczeciński, prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz
Doświadczenia Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi w leczeniu zastarzałych złamań wyrostka kłykciowego i głowy żuchwy metodą osteotomii i ponownej osteosyntezy
lek. dent. Łukasz Hoffman, prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz
15.35 – 15.50 Przerwa kawowa
15.50 – 18.15 SESJA IV: WADY ROZWOJOWE CZ. 1 (czas na wystąpienie: 15 min.)
  Moderator: Prof. Dawid Larysz, Dr Maciej Jagielak
Rynoseptolastyki rewizyjne u dorosłych pacjentów leczonych z powodu rozszczepu podniebienia. 
Przegląd dostępnych metod. Doświadczenia własne
dr n. med. Piotr Rot, lek. dent. Aleksandra Grabiec, dr n. med. Aldona Chloupek, dr n. med. Marcin Jadczak
Chirurgiczne protokoły leczenia pacjentów z wadami rozszczepowymi twarzowej części czaszki
dr hab. n. med. Andrzej Brudnicki, lek. Zbigniew Surowiec, lek. Łukasz Wieprzowski
dr n. med. Orest Szczygielski, lek. Barbara Offert, dr n. med. Włodzimierz Piwowar, prof. nadz. dr hab. Ewa Sawicka
Wtórny przeszczep kości do wyrostka zębodołowego szczęki w leczeniu pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia
Orest SzczygielskiAndrzej BrudnickiZbigniew SurowiecŁukasz WieprzowskiBarbara OffertWłodzimierzPiwowar,Ewa Sawicka
Cementy kostne w chirurgicznym leczeniu pacjentów z rozszczepami wargi i podniebienia
lek. Zbigniew Surowiec, dr hab. n. med. Andrzej Brudnickilek. Łukasz Wieprzowski
dr n. med. Orest Szczygielski, lek. Barbara Offert, dr n. med. Włodzimierz Piwowar, prof. nadz. dr hab. Ewa Sawicka
Jednoczasowa operacja obustronnego rozszczepu wargi i podniebienia – doświadczenie własne
lek. Zbigniew Surowiec, dr hab. n. med. Andrzej Brudnicki, lek. Łukasz Wieprzowski, 
 dr n. med. Orest Szczygielski, lek. Barbara Offert, dr n. med. Włodzimierz Piwowar, prof. nadz. dr hab. Ewa Sawicka
Planowanie zabiegów ortognatycznych w oprogramowaniu Blender
Bartosz Startek, dr. n. med. Roman Sadowski
Neurofibromatozy wielospecjalistyczny problem diagnostyczno–kliniczny
Dawid LaryszPatrycja LaryszMałgorzata KoszowskaAgnieszka RożekSebastianRadziak
Skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne zespołu krótkiej twarzy (Short face syndrome  SFS)
Klaudiusz Łuczak, Wojciech Pawlak, Barbara Warych, Małgorzata Rzepecka-Skupień, Szymon Chojnowski, Adam Świokło, Kamil Nelke
Protokół i ocena rekonstrukcji mikrochirurgicznej rozszczepu szczęki 
w przypadkach krytycznych ubytków u młodzieży i młodych dorosłych
Krzysztof Dowgierd, Maciej Borowiec, Martyna DowgierdPatryk KołodziejskiKrzysztof LubaśŁukasz Krakowczyk
Przerost wyrostka kłykciowego, etiologia, rozpoznanie, leczenie
Krzysztof Dowgierd, Maciej Borowiec, Martyna Dowgierd, Patryk Kołodziejski, Krzysztof Lubaś, Zuzanna Sokołowska, Sebastian Radziak

22/04/2023

22 kwietnia 2023 r., sobota
SESJE WYKŁADOWE           
09.00 – 11.30 SESJA IV: WADY ROZWOJOWE CZ. 2 (czas na wystąpienie: 15 min.)
  Moderator: Prof. Hanna Gerber, Dr Maciej Jagielak
Chirurgia ortognatyczna jako procedura ostateczna w wieloetapowej korekcji złożonych wad twarzoczaszki
Krzysztof Dowgierd, Maciej Borowiec, Martyna DowgierdPatryk KołodziejskiKrzysztof LubaśZuzanna Sokołowska, Sebastian Radziak
Ocena zastosowania dystrakcji żuchwy u pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami twarzowo-zgryzowymi
lek. dent. Krzysztof Lubaś, dr n. med. Krzysztof Dowgierd, prof. dr hab. n. med.Łukasz Krakowczyk
Zmodyfikowana osteotomia dolnej krawędzi trzonu żuchwy jako skuteczna  
metoda leczenia pacjentów z OSAS – porównanie z MMA (maxillo-mandibular advancement)
Maciej JagielakPaweł GrabMansur RahnamaMichał ŁobaczDamian Dudek
Przegląd technik genioplastyki – modyfikacje własne
Maciej JagielakPaweł GrabMansur RahnamaMichał ŁobaczDamian Dudek
Przegląd technik zespolenia odłamów żuchwy po BSSO
Maciej Jagielak, Paweł Grab, Mansur Rahnama, Michał Łobacz, Damian Dudek
Rhinoplastyka w ortognatyce – przegląd technik
Maciej Jagielak, Paweł Grab, Mansur Rahnama, Michał Łobacz, Damian Dudek
Ocena skuteczności osteodystrakcji żuchwy w leczeniu niewydolności 
oddechowej noworodków i niemowląt z sekwencją Pierre Robin
Krzysztof Dowgierd, Maciej Borowiec, Martyna Dowgierd, Patryk Kołodziejski, Krzysztof Lubaś, Zuzanna Sokołowska, Sebastian Radziak
Dostępy chirurgiczne stosowane w osteotomii szczęki
Maciej Jagielak, Paweł Grab, Mansur Rahnama, Michał Łobacz, Damian Dudek
Cyfrowe skanowanie wewnątrzustne jako metoda archiwizacji i planowania 
leczenia przedoperacyjnego wśród pacjentów z wadami rozszczepowymi twarzowej części czaszki
Łukasz Wieprzowski, Zbigniew Surowiec, Benito Benitez, Andreas A. Mueller, O.Szczygielski, 
Barbara Offert, Włodzimierz Piwowar, Ewa Sawicka, Andrzej Brudnicki
Chirurgiczne leczenie pacjentów z zespołem Van der Wounde – doświadczenie własne
Łukasz Wieprzowski, Zbigniew Surowiec, Benito Benitez, Andreas A. Mueller, O.Szczygielski, 
Barbara Offert, Włodzimierz Piwowar, Ewa Sawicka, Andrzej Brudnicki
11.30 – 11.50 Przerwa kawowa
11.50 – 14.20 SESJA V: VARIA ORAZ IMPLANTOLOGIA I STEROWANA REGENERACJA TKANEK (czas na wystąpienie: 15 min.)
  Moderator: Dr Aldona Chloupek, Dr Michał Łobacz
Osteoimunologia w makrofagowym modelu osteointegracji – współczesne spojrzenie na stare koncepcje
dr hab. n. med. lek. dent. Łukasz Pałka
Zastosowanie dwufazowego siarczanu wapnia w chirurgii stomatologicznej
dr n. med. Damian Dudek, dr n. med. Maciej Jagielak
Mechaniczne uszkodzenia implantów – przyczyny, leczenie
dr hab. n. med. Kornel Krasny, dr n. med. Marta Krasny, prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz
Trudna żuchwa. Protokół użycia wolnego płata mikronaczyniowego 
z protezą stawu skroniowo-żuchwowego, w celu rekonstrukcji żuchwy u dzieci
Krzysztof Dowgierd, Maciej Borowiec, Martyna Dowgierd, Patryk Kołodziejski, Krzysztof Lubaś, 
Zuzanna Sokołowska, Sebastian Radziak, Łukasz Krakowczyk
Zabiegi implantacji w skrajnie zanikowej żuchwie
Maciej JagielakPaweł Grab, Mansur RahnamaMichał ŁobaczDamian Dudek
Zmiana struktury kości wokół wszczepów zębowych w ciągu 10 lat obciążenia czynnościowego
Marcin KozakiewiczTomasz Wach
Zastosowanie przeszczepów łącznotkankowych w leczeniu implantologicznym
prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama, dr n. med. Michał Łobacz, lek. dent. Katarzyna Wieczorek
Współczesne podejście do zabiegów augmentacyjnych w implantologii
prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama, dr n. med. Michał Łobacz, lek. dent. Katarzyna Wieczorek, dr n. med. Marcin Berger
Niebezpieczne strefy twarzy. Powikłania po wybranych zabiegach estetycznych. Przegląd literatury
lek. dent. Katarzyna Kulej, lek. dent. Dominika Zawadka-Modras,lek. i lek. stom. Barbara Biernacka, dr n. med. Aldona Chloupek
Zmiany objętości oraz wymiarów górnych dróg oddechowych po operacji dwuszczękowej z wysunięciem obu szczęk
lek. Paweł Grab, dr n. med., lek., lek. stom. Michał Szałwiński, dent., Jacek Rożko, dr n. med. lek. Piotr Rot, lek.Jakub Nowocień
dr n. med. lek. stom. Maciej Jagielak, dr n. med. lek. lek. stom. Aldona Chloupek
14.20 – 14.30 Zamknięcie obrad i zakończenie Kongresu
14.30 Lunch
PROGRAM POZAMERYTORYCZNY
20 kwietnia 2023 r., czwartek
19.00-20.00 Spotkanie integracyjne* (Teatr Muzyczny w Lublinie, ul. Skłodowskiej 5)
*Spotkania integracyjne nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska. Spotkanie jest opłacane z wpłat uczestników.
20.00-21.30 Wydarzenie towarzyszące* (Kolacja w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Grottgera 2)
*Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska. Wydarzenia opłacane są ze środków własnych organizatora.
21 kwietnia 2023 r., piątek
20:00-24:00 Spotkanie integracyjne* (kolacja w Malibu w formie grilla z DJ)
*Spotkania integracyjne nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska. Spotkanie jest opłacane z wpłat uczestników.

KOSZT UCZESTNICTWA W KONGRESIE

Termin wpłaty Dla członków Towarzystwa* Dla osób spoza Towarzystwa
19.09.2022-31.12.2022 900 1100
1.01.2023- 19.04.2023 1100 1300
podczas wydarzenia 1300 1500

*Zniżka opłaty konferencyjnej będzie przyznawana wyłączenie członkom Towarzystwa, którzy uiszczą składkę członkowską za rok 2022.
Członkowie otrzymają wiadomość e-mail od organizatora logistycznego zawierającą induwidualny kod rabatowy.
Osoby, które chciałyby przystąpić do Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami na ten temat: http://www.ptchsist.pl/skladki/

Opłata konferencyjna zawiera:
– udział w sesjach plakatowych i wykładowych,
– dostęp do wystawy partnerów Kongresu,
– książkę zjazdową,
– materiały konferencyjne,
– możliwość korzystania z gastronomii,
– certyfikat uczestnictwa potwierdzający przyznanie punktów edukacyjnych.

Koszt udziału w spotkaniach integracyjnych* – 200zł

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONGRESIE

1.    Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie.
2.    Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail wskazany powyżej.
3.    W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
– rezygnacja zgłoszona do 31 stycznia 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 10%
– rezygnacja zgłoszona do 19 marca 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 30%
– rezygnacja zgłoszona od 20 marca 2023 r. – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
4.    W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, Organizator niezwłocznie,  nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci opłatę rejestracyjną na wskazany przez niego rachunek bankowy.
5.     Nie ma możliwości przekazania dokonanej wpłaty dla innej osoby.

 

Kontakt dla uczestników:
Katarzyna Chmielewska, tel. 570 340 130
katarzyna.chmielewska@med-space.pl

Zapisz się na kurs
Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

Koszt uczstnictwa w kursie:

od 900 do 1500 zł / os.

    DANE PERSONALNE

    DANE PERSONALNE

    Finalizacja

    WSPÓŁPRACA: