Moduł I – Regeneracja kości w wymiarze poziomym

Jest to szkolenie skierowane dla lekarzy średniozaawansowanych i zaawansowanych, którzy w swojej praktyce wykonali już co najmniej kilka zabiegów implantacji. W trakcie tego szkolenia zostaną w bardzo dokładny sposób omówione wszystkie etapy zabiegu horyzontalnej regeneracji kości. Celem tego szkolenia jest przekazanie wiedzy w taki sposób, aby kursanci od następnego dnia mogli samodzielnie, w przewidywalny sposób wykonywać zabiegi augmentacji kości. W trakcie szkolenia aż 3 krotnie odbędą się warsztaty praktyczne na preparatach zwierzęcych. Uczestnicy będą mogli również zobaczyć na żywo zabieg przeprowadzony przez wykładowcę.

Cele szkolenia:

Umiejętność samodzielnego wykonania zabiegu horyzontalnej odbudowy kości.
Jak zaplanować zabieg i wykonać poszczególne jego etapy, aby efekt odbudowy był stabilny długoterminowo.

 

Część praktyczna:

Zabiegi na żywo lub filmy re-live z zabiegów.

Ćwiczenia na preparatach zwierzęcych:

 1. Projektowanie płata, jego mobilizacja oraz właściwe szycie.
 2. Technika Sausage jako złoty standard w horyzontalnej odbudowie kości.
 3. Wolny przeszczep dziąsła – FGG.

 

Program szkolenia:

23/05/2024

1 dzień

10:00 – 11:30 Wprowadzenie do regeneracji kości. Omówienie biomateriałów, membran oraz narzędzi stosowanych w regeneracji kości. Znaczenie kości własnej.
11:30 – 11:45 – Przerwa kawowa.
11:45 – 12:30 – Projektowanie płata i zarządzanie tkankami miękkimi podczas regeneracji kości.
12:30 – 14:00 – Warsztat. Projektowanie płata, jego mobilizacja oraz właściwe szycie. (preparaty zwierzęce).
14:00 – 15:00 – Przerwa obiadowa.
15:00 – 16:15 – Technika „Sausage Technique” jako złoty standard w horyzontalnej regeneracji kości.
16:15 – 16:30 – Przerwa kawowa.
16:30 – 18:00 – Warsztat, Technika Sausage (samodzielne wykonanie zabiegu na preparacie zwierzęcym).

24/05/2024

2 dzień

9:00 – 9:30 – Przedstawienie pacjentów do zabiegów.
9:30 – 11:30 – Zabiegi na żywo lub VIDEO z zabiegów „sausage technique”.
11:30 – 11:45 – Przerwa kawowa.
11:45 – 13:00 – Odtworzenie tkanek miękkich po regeneracji kości. Przegląd technik. Wskazania do danej techniki.
13:00 – 14:00 – Obiad.
14:00 – 15:00 – Wolny przeszczep dziąsła (FGG) jako jedna z technik regeneracji tkanek miękkich po regeneracji kości.
15:00 – 15:15 – Przerwa kawowa.
15:15 – 16:45 – Warsztat. Wolny przeszczep dziąsła – FGG. (samodzielne wykonanie zabiegu na preparacie zwierzęcym).
16:45 – 17:00 – Dyskusja, analiza przypadków, rozdanie certyfikatów.

REJESTRACJA

Rejestracja na kurs odbywa się na stronie wydarzenia.

Czas trwania: 2 dni

Liczka uczestników: maks. 12 osób

Cena: 5990 zł – wczesna rejestracja
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań – zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 570 968 686 lub bur@orbidenti.com

Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Zapisz się na kurs
Moduł I – Regeneracja kości w wymiarze poziomym

Koszt uczstnictwa w kursie:

5990 zł / os.

  DANE PERSONALNE

  DANE PERSONALNE

  Finalizacja

  WSPÓŁPRACA: