Moduł I – Regeneracja kości w wymiarze poziomym

Zabieg na żywo – transmisja
i intensywne warsztaty

Jest to szkolenie skierowane dla lekarzy średniozaawansowanych i zaawansowanych, którzy w swojej praktyce wykonali już co najmniej kilka zabiegów implantacji. W trakcie tego szkolenia zostaną w bardzo dokładny sposób omówione wszystkie etapy zabiegu horyzontalnej regeneracji kości. Celem tego szkolenia jest przekazanie wiedzy w taki sposób, aby kursanci od następnego dnia mogli samodzielnie, w przewidywalny sposób wykonywać zabiegi augmentacji kości. W trakcie szkolenia aż 3 krotnie odbędą się warsztaty praktyczne na preparatach zwierzęcych. Uczestnicy będą mogli również zobaczyć na żywo zabieg przeprowadzony przez wykładowcę.

CELE SZKOLENIA

 • Umiejętność samodzielnego wykonania zabiegu horyzontalnej odbudowy kości metodą „sausage technique”.
 • Jak zaplanować zabieg i wykonać poszczególne jego etapy, aby efekt odbudowy był stabilny długoterminowo.

 

30/11/2023

CZWARTEK

10:00 – 11:30
Wprowadzenie do regeneracji kości. Omówienie biomateriałów, membran oraz narzędzi stosowanych
w regeneracji kości. Znaczenie kości własnej.
11:30 – 11:45
Przerwa kawowa.
11:45 – 12:30
Projektowanie płata i zarządzanie tkankami miękkimi podczas regeneracji kości.
12:30 – 14:00
Warsztat. Projektowanie płata, jego mobilizacja oraz właściwe szycie (preparaty zwierzęce).
14:00 – 15:00
Przerwa obiadowa.
15:00 – 16:15
Technika „Sausage Technique” jako złoty standard w horyzontalnej regeneracji kości.
16:15 – 16:30
Przerwa kawowa.
16:30 – 18:00
Warsztat „Sausage Technique” (samodzielne wykonanie zabiegu na preparacie zwierzęcym).

 

01/12/2023

PIĄTEK

9:00 – 9:30
Przedstawienie pacjentów do zabiegów.
9:30 – 11:30
Zabiegi na żywo lub VIDEO z zabiegów „Sausage Technique”.
11:30 – 11:45
Przerwa kawowa.
11:45 – 13:00
Odtworzenie tkanek miękkich po regeneracji kości. Przegląd technik. Wskazania do danej techniki.
13:00 – 14:00
Obiad.
14:00 – 15:00
Wolny przeszczep dziąsła (FGG) jako jedna z technik regeneracji tkanek miękkich po regeneracji kości.
15:00 – 15:15
Przerwa kawowa.
15:15 – 16:45
Warsztat. Wolny przeszczep dziąsła – FGG. (samodzielne wykonanie zabiegu na preparacie zwierzęcym).
16:45 – 17:00
Dyskusja, analiza przypadków, rozdanie certyfikatów.

 

 

ZAGADNIENIA

 • Wprowadzenie do regeneracji kości. Omówienie biomateriałów, membran oraz narzędzi stosowanych w regeneracji kości. Znaczenie kości własnej.
 • Projektowanie płata i zarządzanie tkankami miękkimi podczas regeneracji kości.
 • Technika „Sausage Technique” jako złoty standard w horyzontalnej regeneracji kości – wszystkie etapy zabiegu omówione w sposób wyczerpujący.
 • Wykorzystanie membran nieresorbowalnych jako alternatywa dla Sausage Technique w niektórych przypadkach klinicznych.
 • Przygotowanie pacjenta i gabinetu do zabiegu odbudowy kości metodą sausage.
 • Przedstawienie materiałów i narzędzi wykorzystywanych w trakcie zabiegów.

PRAKTYKA

Zabiegi na żywo lub filmy re-live z zabiegów.
Ćwiczenia na preparatach zwierzęcych:

 • Projektowanie płata, jego mobilizacja oraz właściwe szycie.
 • Technika Sausage jako złoty standard w horyzontalnej odbudowie kości.

 

WYKŁADOWCY

dr n. med. Daniel Ciapiński

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ukończył studia doktoranckie oraz specjalizację z chirurgii szczękowo twarzowej w klinice chirurgii czaszkowo-szczękowotwarzowej w szpitalu im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Podczas studiów dwukrotnie
otrzymywał stypendium rektora oraz został rekomendowany przez Radę Wydziału ŚUM do nagrody Ministra Edukacji Narodowej za wyniki w nauce.
Tuż po studiach rozpoczął liczne kursy szkoleniowe w kraju oraz za granicą, wśród uznanych światowych autorytetów poznał tajniki chirurgii, implantologii oraz stomatologii estetycznej. Szczególną dziedziną, którą od początku się interesował jest regeneracja tkanek w obrębie jamy ustnej co stało się pomysłem do rozprawy doktorskiej.

Założyciel i wieloletni dyrektor Silesia Study Club of International Team for Implantology (największej organizacji na świecie zrzeszającej implantologów na świecie), był to drugi taki klub w Polsce. Jest członkiem międzynarodowych organizacji naukowych. Od kilku lat dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi lekarzami prowadząc szkolenia i wykłady w Polsce oraz za granicą. Autor i współautor licznych publikacji naukowych polsko i anglojęzycznych.
Wykładowca i współzałożyciel Bańczyk & Ciapiński Implant Academy, organizujących szkolenia z zakresu implantacji nawigowanej, podniesienia zatok szczękowych oraz sterowanej regeneracji kości GBR.
Jest właścicielem kliniki implantologicznej “Dentrum” w Katowicach. Poza pracą żegluje i podróżuje.

 

dr Łukasz Bańczyk
spec. chir. szczękowo – twarz.

W 2008 roku ukończył studia na Oddziale Stomatologicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
W latach 2010 – 2016 pracował na stanowisku asystenta w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii oraz członkiem International Team for Implantology (ITI). Specjalizuje się w implantologii, chirurgii stomatologicznej oraz zabiegach sterowanej augmentacji kości wykorzystując metody uznanych autorytetów tj. prof. Marcus Huerzeler, prof. Istvan Urban, dr Frank Zastrov, dr Otto Zuhr, prof. Ueli Gruender.
Jest specjalistą chirurgii szczękowo-twarzowej. Swoją wiedzę i umiejętności ciągle podnosi i rozwija uczestnicząc w wielu krajowych i międzynarodowych szkoleniach i warsztatach z dziedziny implantologii, sterowanej regeneracji kości oraz protetyki.
Jest autorem i współautorem publikacji i doniesień zjazdowych na zjazdach krajowych z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej i implantologii.

W swojej pracy łączy jakość zabiegów sterowanej regeneracji kości wg. prof. Istvana Urbana, zarządzanie tkankami miękkimi w implantologii według prof. Huerzelera oraz rekonstrukcję zgryzu zgodnie z koncepcją prof. Slavicka. Dzięki wielowymiarowej pracy oraz holistycznemu spojrzeniu rehabilitacja zgryzu jest trwała i przewidywalna. Wykładowca i współzałożyciel Bańczyk&Ciapiński Implant Academy, organizujących szkolenia z zakresu implantacji nawigowanej, podniesienia zatok szczękowych oraz sterowanej regeneracji kości GBR.
Współwłaściciel Centrum Medycznego Alfamedica oraz właściciel centrum stomatologicznego Bańczyk Stomatologia w Częstochowie.

 

 

REJESTRACJA I INFORMACJE

+48 515 956 506
+48 508 843 910
bicszkolenia@gmail.com

www.implantyszkolenia.pl
https://www.facebook.com/BanczykCiapinskiImplantAcademy

 

 

Zapisz się na kurs
Moduł I – Regeneracja kości w wymiarze poziomym

Koszt uczstnictwa w kursie:

6300 zł / os.

  DANE PERSONALNE

  DANE PERSONALNE

  Finalizacja

  WSPÓŁPRACA: