Moduł II – Regeneracja kości w wymiarze pionowym

Zabieg na żywo – transmisja
i intensywne warsztaty

Jest to szkolenie skierowane dla lekarzy średniozaawansowanych i zaawansowanych, którzy w swojej praktyce wykonali już co najmniej kilka zabiegów implantacji. W trakcie tego szkolenia zostaną w bardzo dokładny sposób omówione wszystkie etapy zabiegu horyzontalnej regeneracji kości. Celem tego szkolenia jest przekazanie wiedzy w taki sposób, aby kursanci od następnego dnia mogli samodzielnie, w przewidywalny sposób wykonywać zabiegi augmentacji kości. W trakcie szkolenia aż 3 krotnie odbędą się warsztaty praktyczne na preparatach zwierzęcych. Uczestnicy będą mogli również zobaczyć na żywo zabieg przeprowadzony przez wykładowcę.

CELE SZKOLENIA

 • Umiejętność samodzielnego wykonania zabiegu pionowej odbudowy kości.
 • Jak zaplanować zabieg i wykonać poszczególne jego etapy, aby efekt odbudowy był stabilny długoterminowo.

 

13/04/2023

CZWARTEK

10:00 – 11:30
Pionowa regeneracji kości. Omówienie materiałów stosowanych w pionowej regeneracji kości.
11:30 – 11:45
Przerwa kawowa.
11:45 – 12:30
Projektowanie płata i zarządzanie tkankami miękkimi podczas regeneracji kości.
12:30 – 14:00 Warsztat
Wykonanie pionowej regeneracji kości przy użyciu membrany nieresorbowalnej – Cytoplast. (samodzielne wykonanie zabiegu na preparacie zwierzęcym).
14:00 – 15:00
Przerwa obiadowa.
15:00 – 16:15
Wykorzystanie membran tytanowych jako jedna z technik pionowej regeneracji kości.
16:15 – 16:30
Przerwa kawowa.
16:30 – 18:00 Warsztat
Wszczepienie implantu z jednoczasową regeneracją kości przy użyciu siatki tytanowej (samodzielne wykonanie zabiegu na preparacie zwierzęcym)

 

14/04/2023

PIĄTEK

9:00 –  9:30
Przedstawienie pacjentów do zabiegów.
9:30 – 11:30
Zabiegi na żywo lub VIDEO z zabiegów pionowej regeneracji kości.
11:30 – 11:45
Przerwa kawowa.
11:45 – 13:00
Zarządzanie powikłaniami po zabiegach pionowej regeneracji kości.
13:00 – 14:00
Obiad.
14:00 – 15:00
Strip technique, FLAG technique, CTG, FGG jako metody odtworzenia tkanek miękkich po pionowej regeneracji kości.
15:00 – 15:15
Przerwa kawowa.
15:15 – 16:45 Warsztat
Strip technique, FLAG technique. (samodzielne wykonanie zabiegu na preparacie zwierzęcym).
16:45 – 17:00
Dyskusja, analiza przypadków, rozdanie certyfikatów.

PRAKTYKA

Zabiegi na żywo lub filmy re-live z zabiegów.
Ćwiczenia na preparatach zwierzęcych:

 1. Wykonanie pionowej regeneracji kości przy użyciu membrany nieresorbowalnej – Cytoplast.
 2. Wszczepienie implantu z jednoczasową regeneracją kości przy użyciu siatki tytanowej.
 3. Strip technique, FLAG technique.

 

WYKŁADOWCY

dr n. med. Daniel Ciapiński

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ukończył studia doktoranckie oraz specjalizację z chirurgii szczękowo twarzowej w klinice chirurgii czaszkowo-szczękowotwarzowej w szpitalu im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Podczas studiów dwukrotnie
otrzymywał stypendium rektora oraz został rekomendowany przez Radę Wydziału ŚUM do nagrody Ministra Edukacji Narodowej za wyniki w nauce.
Tuż po studiach rozpoczął liczne kursy szkoleniowe w kraju oraz za granicą, wśród uznanych światowych autorytetów poznał tajniki chirurgii, implantologii oraz stomatologii estetycznej. Szczególną dziedziną, którą od początku się interesował jest regeneracja tkanek w obrębie jamy ustnej co stało się pomysłem do rozprawy doktorskiej.

Założyciel i wieloletni dyrektor Silesia Study Club of International Team for Implantology (największej organizacji na świecie zrzeszającej implantologów na świecie), był to drugi taki klub w Polsce. Jest członkiem międzynarodowych organizacji naukowych. Od kilku lat dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi lekarzami prowadząc szkolenia i wykłady w Polsce oraz za granicą. Autor i współautor licznych publikacji naukowych polsko i anglojęzycznych.
Wykładowca i współzałożyciel Bańczyk & Ciapiński Implant Academy, organizujących szkolenia z zakresu implantacji nawigowanej, podniesienia zatok szczękowych oraz sterowanej regeneracji kości GBR.
Jest właścicielem kliniki implantologicznej “Dentrum” w Katowicach. Poza pracą żegluje i podróżuje.

 

dr Łukasz Bańczyk
spec. chir. szczękowo – twarz.

W 2008 roku ukończył studia na Oddziale Stomatologicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
W latach 2010 – 2016 pracował na stanowisku asystenta w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii oraz członkiem International Team for Implantology (ITI). Specjalizuje się w implantologii, chirurgii stomatologicznej oraz zabiegach sterowanej augmentacji kości wykorzystując metody uznanych autorytetów tj. prof. Marcus Huerzeler, prof. Istvan Urban, dr Frank Zastrov, dr Otto Zuhr, prof. Ueli Gruender.
Jest specjalistą chirurgii szczękowo-twarzowej. Swoją wiedzę i umiejętności ciągle podnosi i rozwija uczestnicząc w wielu krajowych i międzynarodowych szkoleniach i warsztatach z dziedziny implantologii, sterowanej regeneracji kości oraz protetyki.
Jest autorem i współautorem publikacji i doniesień zjazdowych na zjazdach krajowych z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej i implantologii.

W swojej pracy łączy jakość zabiegów sterowanej regeneracji kości wg. prof. Istvana Urbana, zarządzanie tkankami miękkimi w implantologii według prof. Huerzelera oraz rekonstrukcję zgryzu zgodnie z koncepcją prof. Slavicka. Dzięki wielowymiarowej pracy oraz holistycznemu spojrzeniu rehabilitacja zgryzu jest trwała i przewidywalna. Wykładowca i współzałożyciel Bańczyk&Ciapiński Implant Academy, organizujących szkolenia z zakresu implantacji nawigowanej, podniesienia zatok szczękowych oraz sterowanej regeneracji kości GBR.
Współwłaściciel Centrum Medycznego Alfamedica oraz właściciel centrum stomatologicznego Bańczyk Stomatologia w Częstochowie.

 

 

REJESTRACJA I INFORMACJE

+48 515 956 506
+48 508 843 910
bicszkolenia@gmail.com

www.implantyszkolenia.pl
https://www.facebook.com/BanczykCiapinskiImplantAcademy

 

 

Zapisz się na kurs
Moduł II – Regeneracja kości w wymiarze pionowym

Koszt uczstnictwa w kursie:

6300 zł / os.

  DANE PERSONALNE

  DANE PERSONALNE

  Finalizacja

  WSPÓŁPRACA: