Periodontologiczne procedury w leczeniu protetycznym z zastosowaniem przeszczepów allogennych jak i autogennych

Wykładowca

dr n. med. Jacek Żurek

Jest współtwórcą patentu na materiał pochodzenia allogennego służącego do pokrywania mnogich recesji dziąsłowych bez konieczności pobierania przeszczepu dziąsła z podniebienia, a także autorskiego zestawu narzędzi mikrochirurgicznych. Obecnie jest pracownikiem Katedry Chirurgii Stomatologicznej Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się szeroko rozumianą periodontologią, implantologią oraz leczeniem periimplantitis. Szczególnie specjalizuje się w przeszczepach dziąseł. Od 2010 r. wykonał już ponad dwa tysiące udanych zabiegów. Współpracuje z lekarzami ortodontami, pomagając odpowiednio przygotować pacjentów do terapii ortodontycznej. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje na leczeniu przy użyciu czynników wzrostu (CGF) oraz metod biologicznych z zastosowaniem biomateriałów pochodzących z Banku Tkanek. Od 2013 r. ściśle współpracuje z Katowickim Bankiem Tkanek. Zajmuje się też pozyskiwaniem substytutu kości uzyskiwanego z zębów pacjenta, które należy usunąć, np. zębów mądrości. Stosuje metodę procesowania zęba. Pomaga w projektowaniu spersonalizowanych przeszczepów kości allogennej.

20/04/2023

Czwartek

UŻYCIE PRZESZCZEPÓW AUTOGENNYCH I ALLOGENNYCH CHIRURGII PLASTYCZNEJ
PRZYZĘBIA

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

*Podział problemów związanych z tkanką miękką
*Podział materiałów do regeneracji tkanek miękkich wraz z ich zastosowaniem
*Instrumentarium
*Ocena podniebienia przed pobraniem przeszczepu
*Pobranie FGG i przeszczepu zegarkowego
*Zabezpieczenie podniebienia
*Przykłady zastosowania FGG oraz przeszczepu zegarkowego
*Różne metody pobrania CTG
*Zabezpieczenie podniebienia po CTG
*Przykłady użycia CTG
*FLA -Fascia Lata Al lograft
*Procedur y zabiegowe ATA- Augmentacj i Tkanek Materiałem Al logennym
*Postępowanie pozabiegowe
*Pobieranie krwi i czynniki wzrostu

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

*Pokrycie recesj i przyużyciu FLA na materiale zwierzęcym
*Nauka pobierania krwi praca z czynnikami wzrostu

 

21/04/2023

Piątek

PERIODONTOLOGICZNE PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO LECZENIA PROTETYCZNEGO
JAK I IMPLANTOPROTETYCZNEGO

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

*Anatomia oraz problemy zapalne przyzębia
*Instrumentarium
*Postępowanie w chorobach przyzębia waspekcie protetycznym -Biotypy
*Gingiwoplastyka
*Chirurgiczne wydłużenie koron rejon funkcjonalny
*Chirurgiczne wydłużenie koron rejon es tetyczny
*Chirurgiczne wydłużenie koron po „Bondingu”
*Do wierzchołkowe przesunięcie płata
*Zarządzanie dziąsłem z rogowaciałym podczas odsłaniania implantów
*Przeszczepy FGG ,CTG przy leczeniu protetycznym
*Przeszczepy FGG przy implantach
*Powikłania implantologiczne
*Powikłania po CTG

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

*Wydłużenie koron
*Przeszczep FGG
*Korekta guza szczęki
*Ćwiczenia praktyczne na materiale zwierzęcym

ZAPISY

Radosław Cebulski +48 515 904 399

Łukasz Keffer +48 663 551 223

Zapisz się na kurs
Periodontologiczne procedury w leczeniu protetycznym z zastosowaniem przeszczepów allogennych jak i autogennych

Koszt uczstnictwa w kursie:

zł / os.

    DANE PERSONALNE

    DANE PERSONALNE

    Finalizacja

    WSPÓŁPRACA: