Planowanie leczenia implantologicznego – zacznijmy od podstaw!

Kompleksowe curriculum implantologiczne prowadzone przez Michała i Tomasza Sypień. Kurs składa się z 4 modułów obejmujące wszelkie zagadnienia z dziedziny implantologii i implantoprotetyki. Podczas zajęć praktycznych wykorzystujemy implanty Thommen Medical, fizjodyspensery oraz piezo Acteon, biomateriały wiodących firm, specjalistyczne narzędzia. W czasie 2 ,3 i 4 modułu zabiegi na żywo w czasie których wszyscy uczestnicy biorą czynny udział w asyście podczas zabiegów.

Plan kursu:

 1. Wprowadzenie i rys historyczny.
 2. Przypomnienie z anatomii i fizjologii
 3. Co to jest osseointegracja?
 4. Rodzaje implantów.
 5. Typy powierzchni implantów.
 6. Biomechanika implantów.
 7. Wstępna kwalifikacja pacjentów ze względów
 8. Badania diagnostyczne i ich interpretacja (rtg, badania laboratoryjne).
 9. Narzędzia potrzebne do przeprowadzenia zabiegu.
 10. Typy cięć
 11. Techniki odwarstwiania płata
 12. Zasady pracy z kością
 13. Rodzaje materiałów szewnych i techniki szycia
 14.  Zaopatrzenie rany po zabiegu:
 15. Wskazania i p/wskazania po zabiegu.
 16. Leki osłonowe i wspomagające gojenie.
 17. Powikłania i postępowanie:
 18. Odsłonięcie implantu:
 19. Wyciski – podstawy,
 20. Współpraca z laboratorium (niezbędne narzędzia) ,
 21. Biomechanika uzupełnień protetycznych opartych na implantach.
 22. Typy prac protetycznych.
 23. Higiena i opieka nad uzupełnieniami.
 24. Sposób prowadzenia dokumentacji (elektronicznej i konwencjonalnej)
 25. Przykładowe ankiety przedzabiegowe.
 26. Prezentacja i omówienie przypadków.

Zajęcia praktyczne na modelach i materiale zwierzęcym z wykorzystaniem sprzętu i narzędzi chirurgicznych oraz implantów.

REJESTRACJA

Aby zarejestrować się na kurs wypełnij formularz.

Zapisz się na kurs
Planowanie leczenia implantologicznego – zacznijmy od podstaw!

Koszt uczstnictwa w kursie:

2500 zł / os.

WSPÓŁPRACA: