Podniesienie dna zatoki szczękowej w praktyce klinicznej

Zabieg na żywo – transmisja
i intensywne warsztaty

Jedną z trudniejszych a zarazem najczęściej koniecznych procedur do wykonania jest podniesienie dna zatoki szczękowej. Jest to szkolenie skierowane dla lekarzy średniozaawansowanych i zaawansowanych którzy w swojej praktyce wykonali już kilka zabiegów implantacji. Odpowiednie przygotowanie i kwalifikacja pacjenta do zabiegów sinus lift jest niezbędne i kluczowe aby uzyskać przewidywalny i długoterminowy efekt leczenia. W trakcie szkolenia omawiamy kiedy można wykonać podniesienie dna zatoki z jednoczasową implantacją a kiedy należy taki zabieg odroczyć w czasie i jak długo czekać. Najważniejszym celem tego szkolenia jest przekazanie wiedzy kiedy taki zabieg wykonywać jak pacjentów kwalifikować i przygotować do zabiegów. Szkolenie zawiera elementy praktycznych ćwiczeń na preparatach zwierzęcych z podnoszenia zatok szczękowych oraz regeneracji, a także zarządzania tkankami miękkimi i powikłaniami jakie mogą wystąpić po zabiegach. Uczestnicy zobaczą na żywo zabieg przeprowadzany przez wykładowcę lub filmy re-live z zabiegów.

 

 

28-29/09/2023

Program szkolenia

– Anatomia i fizjologia zatoki szczękowej. Utrudnienia i ograniczenia anatomiczne.
– Patologie zatok obocznych nosa (diagnostyka, postępowanie)
– Analiza badań CBCT (zakres zabiegu/anatomia)
– Wskazania i przeciwskazania do zabiegów podniesienia dna zatoki szczękowej
– Planowanie etapów leczenia – implantacja odroczona czy jednoczasowa ?
– Przygotowanie pacjenta do zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej (farmakoterapia i wskazania pozabiegowe).
– Przegląd materiałów (biomateriały, kość autogenna, PRF, skrzep krwi własnej) i narzędzi mających zastosowanie w regeneracji kości przy podnoszeniu zatok szczękowych.
– Różne techniki podnoszenia dna zatok szczękowych (metoda otwarta, zamknięta, dostęp od strony podniebienia) – wskazania i p/wskazania do poszczególnych technik.
– Powikłania po zabiegach podnoszenia dna zatok szczękowych i ich leczenie.

 

Część praktyczna

– Przygotowanie gabinetu do zabiegów podnoszenia dna zatok szczękowych
– Zabieg na żywo lub film re-live z zabiegu.
– Warsztaty:
a) podniesienie dna zatoki szczękowej z dostępu bocznego na preparatach zwierzęcych;
b) leczenie powikłań po zabiegach podniesienia dna zatoki szczękowej na preparatach zwierzęcych;
b) podniesienie dna zatoki szczękowej techniką zamkniętą;
c) projektowanie płata i zarządzanie tkankami miękkimi do zabiegu podnoszenia zatok szczękowych.

WYKŁADOWCY

dr n. med. Daniel Ciapiński

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ukończył studia doktoranckie oraz specjalizację z chirurgii szczękowo twarzowej w klinice chirurgii czaszkowo-szczękowotwarzowej w szpitalu im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Podczas studiów dwukrotnie
otrzymywał stypendium rektora oraz został rekomendowany przez Radę Wydziału ŚUM do nagrody Ministra Edukacji Narodowej za wyniki w nauce.
Tuż po studiach rozpoczął liczne kursy szkoleniowe w kraju oraz za granicą, wśród uznanych światowych autorytetów poznał tajniki chirurgii, implantologii oraz stomatologii estetycznej. Szczególną dziedziną, którą od początku się interesował jest regeneracja tkanek w obrębie jamy ustnej co stało się pomysłem do rozprawy doktorskiej.

Założyciel i wieloletni dyrektor Silesia Study Club of International Team for Implantology (największej organizacji na świecie zrzeszającej implantologów na świecie), był to drugi taki klub w Polsce. Jest członkiem międzynarodowych organizacji naukowych. Od kilku lat dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi lekarzami prowadząc szkolenia i wykłady w Polsce oraz za granicą. Autor i współautor licznych publikacji naukowych polsko i anglojęzycznych.
Wykładowca i współzałożyciel Bańczyk & Ciapiński Implant Academy, organizujących szkolenia z zakresu implantacji nawigowanej, podniesienia zatok szczękowych oraz sterowanej regeneracji kości GBR.
Jest właścicielem kliniki implantologicznej “Dentrum” w Katowicach. Poza pracą żegluje i podróżuje.

 

dr Łukasz Bańczyk
spec. chir. szczękowo – twarz.

W 2008 roku ukończył studia na Oddziale Stomatologicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
W latach 2010 – 2016 pracował na stanowisku asystenta w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii oraz członkiem International Team for Implantology (ITI). Specjalizuje się w implantologii, chirurgii stomatologicznej oraz zabiegach sterowanej augmentacji kości wykorzystując metody uznanych autorytetów tj. prof. Marcus Huerzeler, prof. Istvan Urban, dr Frank Zastrov, dr Otto Zuhr, prof. Ueli Gruender.
Jest specjalistą chirurgii szczękowo-twarzowej. Swoją wiedzę i umiejętności ciągle podnosi i rozwija uczestnicząc w wielu krajowych i międzynarodowych szkoleniach i warsztatach z dziedziny implantologii, sterowanej regeneracji kości oraz protetyki.
Jest autorem i współautorem publikacji i doniesień zjazdowych na zjazdach krajowych z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej i implantologii.

W swojej pracy łączy jakość zabiegów sterowanej regeneracji kości wg. prof. Istvana Urbana, zarządzanie tkankami miękkimi w implantologii według prof. Huerzelera oraz rekonstrukcję zgryzu zgodnie z koncepcją prof. Slavicka. Dzięki wielowymiarowej pracy oraz holistycznemu spojrzeniu rehabilitacja zgryzu jest trwała i przewidywalna. Wykładowca i współzałożyciel Bańczyk&Ciapiński Implant Academy, organizujących szkolenia z zakresu implantacji nawigowanej, podniesienia zatok szczękowych oraz sterowanej regeneracji kości GBR.
Współwłaściciel Centrum Medycznego Alfamedica oraz właściciel centrum stomatologicznego Bańczyk Stomatologia w Częstochowie.

 

 

REJESTRACJA I INFORMACJE

+48 515 956 506
+48 508 843 910
bicszkolenia@gmail.com

www.implantyszkolenia.pl
https://www.facebook.com/BanczykCiapinskiImplantAcademy

 

 

Zapisz się na kurs
Podniesienie dna zatoki szczękowej w praktyce klinicznej

Koszt uczstnictwa w kursie:

5990 zł / os.

    DANE PERSONALNE

    DANE PERSONALNE

    Finalizacja

    WSPÓŁPRACA: