Podstawy diagnostyki i terapii zaburzeń układu ruchowego narządu żucia

PROGRAM KURSU

1. Dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia – fakty i mity, teorie i kontrowersje.

2. Znaczenie wiedzy na temat fizjologii i patologii układu ruchowego narządu żucia w ogólnej praktyce stomatologicznej. Konsekwencje niewiedzy – „stomatologiczne pola minowe”.

3. Podstawy anatomii funkcjonalnej układu ruchowego narządu żucia: mięśnie, stawy, więzadła, przyzębie.

4. Zęby i ich funkcja, podstawowa wiedza na temat okluzji. Stabilność układu ruchowego narządu żucia, konsekwencje jej braku.

5. Ból obszaru jamy ustnej i twarzy – diagnostyka różnicowa.

6. Współczesne poglądy na temat etiologii zaburzeń układu ruchowego narządu żucia.

7. Parafunkcje w układzie ruchowym narządu żucia.

8. Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe URNŻ – symptomatologia, klasyfikacja.

9. Kliniczne badanie czynnościowe.

WARSZTAT: Demonstracja badania czynnościowego URNŻ. Ćwiczenie technik badania czynnościowego przez uczestników kursu – praca w parach.

10. Diagnostyka obrazowa stawów skroniowo-żuchwowych – przydatność, interpretacja wyników, ograniczenia. Diagnostyka instrumentalna – możliwości i ograniczenia.

11. Strategie postępowania z pacjentem w zależności od rozpoznania – wytyczne ogólne.

12. Opcje terapeutyczne dostępne w leczeniu dysfunkcji URNŻ – krytyczna analiza przydatności.

13. Szyny zgryzowe jako odwracalna terapia okluzyjna – wskazania i przeciwwskazania.

REJESTRACJA

Aby zarejestrować się na kurs, należy wypełnić formularz.

Zapisz się na kurs
Podstawy diagnostyki i terapii zaburzeń układu ruchowego narządu żucia

Koszt uczstnictwa w kursie:

3000 zł / os.

WSPÓŁPRACA: