Regeneracja kości techniką Khoury’ego

WSZYSTKIE MIEJSCA WYPRZEDANE

 

Zagadnienia

Wstęp do regeneracji autograftami.

Biologia gojenia autograftów.

Diagnostyka i przygotowanie Pacjenta.

Zasady pracy instrumentarium niezbędnym przy regeneracji.

Metody pobierania bloków kostnych:

  • regeneracja horyzontalna kości -> metoda Khoury’ego i bone core (carrot technique)
  • regeneracja kości wertykalna -> metoda kąta prostego i blaszek równoległych

Zarządzenie płatem przy regeneracji.

Prezentacja przypadków.

Ćwiczenia zarówno na modelach jak i na preparatach zwierzęcych.

KONTAKT I ZAPISY

Łukasz Keffer
+48 663 551 223

 

Zapisz się na kurs
Regeneracja kości techniką Khoury’ego

Koszt uczstnictwa w kursie:

zł / os.

    DANE PERSONALNE

    DANE PERSONALNE

    Finalizacja

    WSPÓŁPRACA: