V Międzynarodowa konferencja Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego

program naukowy

10/03/2023

Piątek

10:15 – 10:30  Otwarcie Konferencji Prof. Renata Górska – Prezes Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego
10:30 – 12:00  Dr hab. n. med. Ewa Czochrowska „Rehabilitacja ortodontyczna pacjentów z chorobą przyzębia”
12:00 – 13:00  Dr hab. n. med. Paweł Plakwicz „Wpływ autotransplantowanych zębów na utrzymanie i rozwój wyrostka zębodołowego”
13:00 – 14:15  Lunch
14:15 – 15.30  Dr Khrystyna Ryzhuk „Kompleksowa terapia i leczenie implantologiczne u pacjentów dotkniętych chorobami przyzębia”
15:30 – 16:30  Prof. Darko Bozic „Rekomendacje dotyczące leczenia 4 stadium zapalenia przyzębia”
16:30 – 16:45  Przerwa kawowa
17:00  Walne, Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego

11/03/2023

Sobota

9:00 – 10:30  Prof. Istvan Urban „Odbudowa ubytków kostnych części zębodołowej w żuchwie”
10:30 – 11:00  Przerwa kawowa
11:00 – 12:30  Prof. Istvan Urban „Odbudowa tkanek miękkich i brodawek dziąsłowych przy implantach”
12:30 – 13:30  Lunch
13:30 – 15:00  Prof. Istvan Urban „Odbudowa ubytków kostnych wyrostka w szczęce”
15:00 – 15:15  Zamknięcie Konferencji Prof. Renata Górska

Opłaty rejestracyjne
Członkowie PTP1600 zł
Klienci Thommen Medical1880 zł
Klienci C.Witt Dental1980 zł
Pozostałe osoby2180 zł

Zapisz się na kurs
V Międzynarodowa konferencja Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego

Koszt uczstnictwa w kursie:

od 1600 zł / os.

    DANE PERSONALNE

    DANE PERSONALNE

    Finalizacja

    WSPÓŁPRACA: