VI Konferencja Periodontologiczna 2024

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na VI Konferencję Periodontologiczną, która odbędzie się w dniach
22-23 marca 2024 roku.
To wyjątkowe dwudniowe wydarzenie, gromadzące specjalistów z dziedziny periodontologii, będzie doskonałą okazją pogłębienia tematyki leczenia farmakologicznego zapaleń przyzębia oraz zagadnień z zakresu chirurgii śluzówkowodziąsłowej, oraz niepowtarzalną szansą aby wymienić się doświadczeniami z innymi uczestnikami konferencji.

Zaproszenie nasze do grona wykładowców przyjęli: prof. Marcus Hürzeler, prof. David Herrera, prof.
Małgorzata Pietruska, prof. Marta Cześnikiewicz-Guzik, prof. Bożena Karolewicz, prof. Tomasz Konopka, prof. Paweł Plakwicz, dr hab. Natalia Lewkowicz, dr hab. Bartłomiej Górski, dr hab. Wojciech Bednarz, dr n. med. Witold Jurczyński, oraz dr n. med. Marta Cieślik-Wegemund.

Równolegle trwać będzie sesja plakatowa, gdzie to Państwo będziecie Komisją i wybierzecie podczas tajnego głosowania najlepszy plakat. Konferencję w dn. 21.03.2024 r. poprzedzi warsztat z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej. Konferencji towarzyszyć będzie również wystawa firm, gdzie będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z ich ofertami, nawiązania współpracy i rozwoju Waszej praktyki.

Prosimy o zaznaczenie terminu 22-23 marca 2024 r. w Państwa kalendarzach, aby dołączyć do nas, ponieważ gwarancją udanych spotkań są również jego uczestnicy, to właśnie Państwo stworzą ostateczny kształt i atmosferę naszego Wydarzenia.

 

Do zobaczenia w Warszawie.

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska
Prezes Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego

 

Komitet Naukowy

 • Prof. Elżbieta Dembowska
 • Prof. Marta Cześnikiewicz-Guzik
 • Dr hab. Natalia Lewkowicz
 • Dr hab. Jan Kowalski

Komitet Organizacyjny

 • Prof. Elżbieta Dembowska
 • Prof. Marta Cześnikiewicz-Guzik
 • Prof. Paweł Plakwicz
 • Dr hab. Dariusz Skaba
 • Dr n. med. Maciej Nowak
 • Dr Aleksandra Karpisz-Więcek
 • Marta Metaxas
 • Marzena Kałakucka

21/03/2024

WARSZTATY

Technika tunelowa – diabeł tkwi w szczegółach

Czwartek

Prowadzący: Mariusz Bołzan, absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej, specjalista periodontolog. Uczestniczy w licznych kursach, warsztatach i konferencjach, głównie z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej i implantologii w kraju i za granicą. Jest współwłaścicielem prywatnej kliniki „Biała Szuflada” z oddziałami w Choszcznie i Szczecinie. Szkoleniowiec, wykładowca, twórca Szczecińskiego Panelu Stomatologicznego i Akademii Tkanek Autogennych. Entuzjasta implantologii i zarządzania tkankami miękkimi i twardymi.

16:00 – 17:30 Część teoretyczna

Poruszane punkty w części teoretycznej:

 • Podstawy techniki tunelowej – szycie i niezbędne narzędzia (tunneling technique foundations – sutures and useful tools)
 • Dostęp pin hole jako klucz do optymalizacji (pin hole access as a key to optimalization)
 • Jak odbudować brodawkę międzyzębową wykorzystując technikę tunelową? (how to reconstruct interdental papilla using this technique?)
 • Jednoczasowe pokrycia recesji od szóstki do szóstki (one time recession coverage procedures first molar to first molar)

17:30 – 17:45 Przerwa kawowa

17:45 – 19:00 Część praktyczna

 • Pobranie przeszczepu CTG (CTG harvest)
 • Technika tunelowa (tunneling technique)

Na preparatach głów świńskich

Kursanci dostaną dostęp do prezentacji i filmów zabiegowych z omawianą techniką

22/03/2024

PROGRAM

FARMAKOLOGIA w Periodontologii

Piątek

09:30 – 10:15 Rejestracja uczestników

Sesja I

10:15 – 10:30 Otwarcie VI Konferencji – prof. Elżbieta Dembowska Prezes Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego

10:30 – 12:00 Prof. David Herrera

Farmakologia w periodontologii
Pharmacology in periodontology

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

Sesja II

12:30 – 13:45 Prof. Tomasz Konopka, Prof. Bożena Karolewicz

Koncepcje dokieszonkowego podawania leków w terapii zapalenia przyzębia
Strategies of Delivery System for the Drugs Administration to the Periodontal
Pockets

13:45 – 15:00 Lunch

Sesja III

15:00 – 15:45 Prof. Marta Cześnikiewicz-Guzik

Nowe strategie leczenia choroby przyzębia – jak skutecznie modulować mechanizmy zapalne?
New strategies for the treatment of periodontal disease – how to effectively modulate inflammatory mechanisms?

15:10 – 15:30 Przerwa kawowa

15:45 – 16:30 Dr hab. Natalia Lewkowicz

Leczenie immunomodulujace czy przeciwbakteryjne – która terapia daje największe korzyści kliniczne?
Immunomodulatory vs. antimicrobial treatment – which therapy provides best clinical benefits?

16:30 – 17:00 Przerwa kawowa

17:00 Walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego

19:00 Uroczysta Kolacja PERIO (dla chętnych)

23/03/2024

ESTETYKA w Periodontologii

Sobota

08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników

Sesja I

09:00 – 09:15 Otwarcie Konferencji – prof. Elżbieta Dembowska

09:15 – 10:45 Prof. Marcus Hürzeler

Gingival recession therapy-criteria of success, treatment strategies, and clinical action

10:45 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:00 Prof. Marcus Hürzeler

Gingival recession therapy-criteria of success, treatment strategies, and clinical action

13:00 – 14:00 Lunch

Sesja II

14:00 – 14:45 Prof. Małgorzata Pietruska

Zarządzanie tkankami miękkimi uzębionego i bezzębnego wyrostka
Soft tissues of the dentate and edentulous ridge

14:45 – 15:10 Dr hab. Bartłomiej Górski

Strategie kliniczne leczenia recesji dziąseł w przypadku braku strefy tkanek skeratynizowanych
Clinical strategies for treating gingival recession in the absence of keratinized tissues

15:10 – 15:30 Przerwa kawowa

Sesja III

15:30 – 15:55 Dr n. med. Witold Jurczyński

Leczenie zaawansowanych recesji dziąseł połączonych z przyszyjkowymi ubytkami niepróchnicowego pochodzenia
The treatment of advanced gingival recession, combined with non-carious cervical lesions

15:55 – 16:20 Prof. Paweł Plakwicz

Zabiegi kortykotomijne w praktyce periodontologicznej
Corticotomy surgeries in the periodontal practice

16:20 – 16:35 Przerwa kawowa

16:35 – 17:10 Dr hab. Wojciech Bednarz

Współczesne metody chirurgicznego leczenia nadziąślaków na podstawie własnych przypadków klinicznych
Contemporary methods of surgical treatment of Epulides based on own clinical cases

17:10 – 17:35 Dr n. med. Marta Cieślik-Wegemund

Porównanie pokrycia mnogich recesji dziąsłowych po zastosowaniu ksenogenicznejmatrycy kolagenowej i tkanki łącznej z wykorzystaniem techniki tunelowej
Comparison of coverage of multiple gingival recessionsafteruse of a xenogeneic collagen matrix and connective tissueusing the tunel technique

17:35 – 18:00 Dyskusja

18:00 Zakończenie VI Konferencji

Sesja plakatowa – informacja dla autorów

Streszczenia muszą mieć postać strukturalną i zawierać:

 • w przypadku prac oryginalnych:
  • tytuł w języku polskim i angielskim,
  • imię i nazwisko autorów pracy,
  • pełną afiliację autorów,
  • wprowadzenie,
  • cel pracy,
  • materiał i metody,
  • wyniki,
  • wnioski,
  • słowa kluczowe,
  • oraz adres mailowy do korespondencji,
  • streszczenia powinny zawierać od 250 do 350 słów.
 • w przypadku prac kazuistycznych:
  • tytuł w języku polskim i angielskim,
  • imię i nazwisko autorów pracy (liczba autorów z tej samej jednostki naukowej nie powinna przekraczać dwóch),
  • pełną afiliację autorów,
  • wprowadzenie,
  • cel opisu przypadku,
  • opis przypadku,
  • wniosek,
  • słowa kluczowe,
  • oraz adres mailowy do korespondencji,
  • streszczenia powinny zawierać od 150 do 300 słów.

W terminie do 5 lutego zastrzegamy możliwość poprawiania merytorycznego lub stylistycznego streszczenia. Do 5 lutego zapadnie ostateczna decyzja członków komitetu naukowego konferencji o kwalifikacji pracy do sesji plakatowej i zostanie ona przesłana na adres do korespondencji.

Zakwalifikowane streszczenia zostaną opublikowane we „Współczesnej Stomatologii”.

Plakat powinien składać się z następujących części:

1) Tytuł pracy w języku polskim i angielskim, nazwisko i imię Autora(ów), afiliacje
2) Słowa kluczowe
3) Wstęp
4) Cel pracy
5) Wyniki badań
6) Wnioski

w pracach kazuistycznych:
3) Wstęp
4) Cel pracy
5) Opis przypadku (ów)
6) Wniosek)

 

Rozmiary plakatu: szerokość – 70 cm, wysokość – 100 cm, (orientacja pionowa).

Zalecamy napisanie tekstu czcionką o rozmiarze co najmniej 20 pkt., ponieważ zazwyczaj osoby oglądające plakat stoją w odległości 1 metra od niego. Prosimy pamiętać, że zbyt ozdobne czcionki utrudniają czytanie.

Elementy graficzne są doskonałym sposobem na przedstawienie kolejności poszczególnych części plakatu. Umieszczenie na plakacie danych w formie obrazowej oraz zdjęć klinicznych i histopatologicznych ułatwia jego odbiór zainteresowanym osobom. Wykresy i tabele są podstawową częścią plakatu o charakterze naukowym. Dobrze wyróżnione wnioski pozwolą skupić się uczestnikom sesji plakatowej się na głównych wynikach pracy. Powinny być sformułowane zwięźle i zachęcać do dyskusji.

Termin zgłaszania streszczeń prac mija w dniu 31 stycznia 2024 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@perio.org.pl

 

Opłaty rejestracyjne:

Kategoriawczesna rejestracja do 15.02.2024późna rejestracja od 16.02.2024
UDZIAŁ w KONFERENCJI
Członkowie PTP1750 zł 2000 zł
Pozostałe osoby2000 zł2250 zł
UDZIAŁ w WARSZTACIE 21.03.2023 (15 os.)
Członkowie PTP1550 zł1800 zł
Pozostałe osoby1800 zł 2050 zł
Uroczysta kolacja PERIO
Członkowie PTP180 zł180 zł
Pozostałe osoby280 zł280 zł

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

Aby zarejestrować się na konferencję należy wypełnić formularz.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Płatność:

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego
tytułem:

 • Imię, Nazwisko
 • udział w Konferencji Perio 2024
 • adres e-mail
 • NIP

Kontakt, e-mail: biuro@perio.org.pl

Zmiany:

 • Zmiany i anulacje należy zgłaszać w formie pisemnej wyłącznie do sekretariatu Konferencji na adres e-mail: biuro@perio.org.pl
 • Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę jedynie po akceptacji Organizatora.

Anulacje

Odwołanie uczestnictwa w Konferencji:

 • do 15.01.2024 – zwrot 100% wpłaconej kwoty
 • do 31.01.2024 – potrącenie umowne w wysokości 50% wpłaconej kwoty
 • po 31.01.2024 – potrącenie w wysokości 100%, brak zwrotów

Zapisz się na kurs
VI Konferencja Periodontologiczna 2024

Koszt uczstnictwa w kursie:

zł / os.

WSPÓŁPRACA: