Konferencja sekcji protetyki PTS

OPIS Szkolenia

Tematem przewodnim konferencji będzie „Współczesna protetyka stomatologiczna w służbie zdrowia ogólnego”. Nowoczesna protetyka to dzisiaj nie tylko uzupełnianie brakującego uzębienia, ale holistyczne, wielospecjalistyczne podejście do wielu aspektów zdrowia Pacjentów. Kolejne prowadzone badania i analiza ich wyników dostarczają cennej wiedzy w zakresie genetyki i biologii eksperymentalnej, nowoczesnych technologii protetycznych i materiałów podstawowych, leczenia zaburzeń skroniowo-żuchwowych i rehabilitacji protetycznej pacjentów młodocianych oraz w wieku senioralnym.
Mam nadzieję, że nasze spotkanie umożliwi wymianę bogatych doświadczeń naukowych i klinicznych w dziedzinie diagnozowania, rehabilitacji protetycznej i jej wpływu na komfort życia, zdrowia i dobrego samopoczucia psychicznego leczonych przez nas osób.

Temat Wykładów

stomatologia uniwersytecka, nowoczesne zagadnienia stomatologii cyfrowej, materiały bioniczne, nowoczesne tworzywa ceramiczne i systemy wiążące. Ponadto wysłuchamy wykładów o przemieszczeniu głów stawowych w badaniach tomograficznych oraz neuralgiach twarzowej części czaszki, wyzwaniach dla lekarza protetyka, w obliczu chorób cywilizacyjnych, biomechaniki wkładów wewnątrz-koronowych, jak również o dostawowych iniekcjach w leczeniu dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych.

Wykłady sesji inauguracyjnej

1. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Majewski
“ Stomatologia uniwersytecka – II część”
Katedra Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji UJ CM w Krakowie
2. Prof. dr hab. n. med. Teresa Sierpińska
,,Era stomatologii cyfrowej. Jaka jest przyszłość stomatologii w Polsce”
Zakład Protetyki Stomatologicznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3. Dr n. med. Myron Uhryn
,,Features of dental rehabilitation in conditions of modern war”
MM Center For Dental Implantation And Prosthetic Dentistry Lwów, Ukraina
4. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski
,,Nowe tworzywa ceramiczne i metaliczne – tylko moda czy zmierzch tradycyjnych technologii protetycznych”
Katedra Stomatologii Odtwórczej Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wykłady w pozostałych sesjach – autorzy podani w porządku alfabetyczny

1. Prof. dr hab. Stefan Baron
“Dostawowe iniekcje w leczeniu dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych”
Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2. Prof. dr hab. n. med. Beata Dejak
„Biomechanika uzupełnień wewnątrz-koronowych”.
Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedra Stomatologii Ogólnej Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3. Dr hab. n. med. Edward Kijak
,,Przemieszczenia głów stawowych żuchwy i krążków w aspekcie anatomii stawów w badaniach tomografii wolumetrycznej”
Katedra Protetyki Stomatologicznej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
4. Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa – Janicka
,,Wyzwania dla lekarza protetyka w obliczu współczesnych chorób cywilizacyjnych”
Katedra Protetyki Stomatologicznej Warszawski Uniwersytet Medyczny
5. Prof. dr hab. n. med. Monika Łukomska-Szymańska
,,Zastosowanie uniwersalnych systemów wiążących w protetyce adhezyjnej”
Zakład Stomatologii Ogólnej Katedra Stomatologii Odtwórczej Uniwersytet Medyczny w Łodzi
6. Prof. dr hab. n. med. Ewa Sobolewska
,,Zastosowanie materiałów bionicznych z BioHPP we współczesnej protetyce’’
Katedra Protetyki Stomatologicznej Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
7. Dr n. med. Robert Suszko
„Neuralgie w zakresie twarzowej części czaszki – znaczący problem dla stomatologa”
5 Wojskowy Szpital Kliniczny SP ZOZ w Krakowie
Oddział Rehabilitacji Dziennej z Poradnią

Zapisz się na kurs
Konferencja sekcji protetyki PTS

Koszt uczstnictwa w kursie:

zł / os.

    DANE PERSONALNE

    DANE PERSONALNE

    Finalizacja

    WSPÓŁPRACA: