SPI®VARIOmulti

Wielopunktowe, okluzyjnie przykręcane mosty. Procedura protetyczna
Instrukcja użycia THM61118

WSPÓŁPRACA: