Odbudowa brodawki dziąsłowej – nowa technika tunelowa 3D w całkowitym zaniku brodawki RT3. Zmiana paradygmatu w regeneracji przyzębia. Połączenie technik śluzówkowo-dziąsłowych i regeneracyjnych przyzębia


Author: dawid

Date: 2023-03-24

WSPÓŁPRACA: