Szablony chirurgiczne – od analizy przypadku po samodzielne wykonanie szablonu ze szczegółowym uwzględnieniem aspektów klinicznych i technicznych.


Author: cwittdental

Date: 2023-06-05

Implantologia nawigowana, a tkanki miękkie i kość. Zabieg implantacji na żywo. Warsztaty praktyczne.


Author: Natalia

Date: 2024-01-11

Podniesienie dna zatoki szczękowej


Author: Natalia

Date: 2024-04-10

WSPÓŁPRACA: