Periodontologiczne procedury w leczeniu protetycznym z zastosowaniem przeszczepów allogennych jak i autogennych


Author: cwittdental

Date: 2023-01-30

III DNI OKLUZJI


Author: Natalia

Date: 2023-01-05

Warsztaty z zarządzania dziąsłem w leczeniu protetycznym i implantoprotetycznym


Author: Natalia

Date: 2023-08-10

Periodontologiczne procedury w leczeniu protetycznym z zastosowaniem przeszczepów allogennych jak i autogennych


Author: cwittdental

Date: 2023-09-27

Szkolenia indywidualne


Author: Natalia

Date: 2023-11-16

Warsztaty z zarządzania dziąsłem w leczeniu protetycznym i implantoprotetycznym


Author: Natalia

Date: 2023-08-10

Warsztaty z zarządzania dziąsłem w leczeniu protetycznym i implantoprotetycznym


Author: Natalia

Date: 2023-11-16

IMPLANTS IN THE ESTHETIC ZONE – dr Ueli Grunder


Author: Natalia

Date: 2023-11-27

Jak zminimalizować/uniknąć konieczności prowadzenia zabiegów chirurgicznych w przypadku periimplantitis i ostrego zapalenia przyzębia?


Author: Natalia

Date: 2024-07-05

Jak zminimalizować/uniknąć konieczności prowadzenia zabiegów chirurgicznych w przypadku periimplantitis i ostrego zapalenia przyzębia?


Author: Jessica

Date:

WSPÓŁPRACA: