Technika Khoury’ego i inne techniki wykorzystujące tkanki własne pacjenta


Author: cwittdental

Date: 2023-01-16

Chirurgia plastyczna tkanek przyzębia. Zarządzanie tkanką miękką – cadavery


Author: cwittdental

Date: 2023-05-09

Mocne podstawy implantologii i chirurgii kostnej – cadavery


Author: cwittdental

Date:

WSPÓŁPRACA: