Regeneracja kości


Author: dawid

Date: 2023-01-16

Gospodarowanie tkankami miękkimi


Author: dawid

Date:

Implanty w strefie estetycznej i odcinku funkcjonalnym


Author: dawid

Date:

Implantacja natychmiastowa. Jak ukształtować profil wyłaniania i wykonać indywidualną śrubę gojącą w 5 minut ?


Author: dawid

Date:

Regeneracja kości


Author: dawid

Date: 2023-03-24

Chirurgia plastyczna tkanek miękkich – pokrywanie recesji zębów


Author: dawid

Date: 2023-01-16

Gospodarowanie tkankami miękkimi


Author: dawid

Date: 2023-03-24

WSPÓŁPRACA: