Kompleksowe leczenie pacjentów z problemami periodontologicznymi. Wydłużenie koron klinicznych zębów


Author: Natalia

Date: 2023-02-04

Kompleksowe leczenie pacjentów z problemami periodontologicznymi. Wydłużenie koron klinicznych zębów


Author: Natalia

Date: 2022-01-28

Kompleksowa profilaktyka combo (higienizacja, periodontologia dla higienistek, wybielanie, vector paro)


Author: cwittdental

Date: 2023-01-17

Kurs wprowadzający do implantologii


Author: dawid

Date: 2023-01-16

Kompleksowe leczenie pacjentów z problemami periodontologicznymi. Wydłużenie koron klinicznych zębów


Author: dawid

Date:

Kurs wprowadzający do implantologii


Author: cwittdental

Date: 2023-06-07

Chirurgia plastyczna tkanek miękkich. Pokrywanie recesji dziąsłowych, szkolenie zaawansowane. Pokrywanie recesji mnogich techniką płata przesuniętego dokoronowo


Author: dawid

Date: 2023-01-16

Kompleksowe leczenie pacjentów z problemami periodontologicznymi. Wydłużenie koron klinicznych zębów


Author: Natalia

Date: 2023-07-26

XVIII ZIMOWE SPOTKANIE IMPLANTOLOGICZNE PTS – Jubileusz 18-lecia firmy C.Witt Dental


Author: Natalia

Date: 2023-05-25

Gospodarowanie tkankami miękkimi wokół zębów i implantów


Author: Natalia

Date: 2024-02-14

WSPÓŁPRACA: