Zero złamań implantów Thommen Medical w ciągu 2–6 lat obserwacji*

Celem pracy była analiza częstości występowania złamania implantu oraz identyfikacja możliwych czynników ryzyka. Przeprowadzono długoterminową retrospektywną ocenę 2810 pacjentów, którym wszczepiono 7502 implantów z pięciu systemów implantologicznych. Ogółem do analizy włączono pacjentów, którym wszczepiono implanty, ze średnim okresem obserwacji wynoszącym 6,9 roku.

Ogólny wskaźnik złamań wyniósł 0,49% (37/7502), z czego 32,4% (12/37) stanowiły implanty o zmniejszonej średnicy. Szacowany skumulowany wskaźnik złamań wyniósł 1,24%.

Złamania zaobserwowano u 2 pacjentów z 3 implantami Brånemark, 13 pacjentów z 15 implantami Nobel Replace, 8 z 8 Camlog, 8 z 11 implantami Ankylos i u żadnego pacjenta z implantami Thommen.

Większość złamań wystąpiła w okolicy zębów trzonowych (29/37) oraz w przypadku pojedynczych uzupełnień opartych na implantach (30/37).

WSPÓŁPRACA: