GBR z użyciem mieszanki materiałów allogenicznych i ksenogenicznych, MDP, PPF

Pacjentka lat 58 zgłosiła się do gabinetu w celu wykonania leczenia implantoprotetycznego. W badaniu klinicznym stwierdzono braki międzyzębowe, pacjentka od wielu lat użytkuje protezę szkieletową. Po wykonaniu diagnostycznego badania stożkowej tomografii komputerowej stwierdzono poziomy zanik kości w pozycjach brakujących zębów. Ze względu na znaczny deficyt tkanki kostnej podjęto decyzję o wykonaniu zabiegu GBR z użyciem mieszanki materiałów allogenicznych i ksenogenicznych kondycjonowanych osoczem bogatopłytkowym oraz zastosowanie nieresorbowalnej membrany zaporowej typu PTFE Cytoplast wzmocniony tytanem. Pod osłoną antybiotykową w znieczuleniu nasiękowym wykonano zabieg odpreparowując płaty kombinowane metodą MDP (mucosa detachment periosteum) i PPF (periosteal pocket flap). Do stabilizacji membrany użyto pinów tytanowych Kalos. Ranę pozabiegową zaopatrzono szwami niewchłanialnymi. Okres gojenia przed zabiegiem implantacji wyznaczono na 6 miesięcy. 

Zapraszamy na kursy z dr Czarnowskim „Fundamenty Nowoczesnej Chirurgii Stomatologicznej”

 

Etap 1

GBR

Zabieg GBR z użyciem mieszanki materiałów allogenicznych i ksenogenicznych kondycjonowanych osoczem bogatopłytkowym.

Etap 2

MDP, PPF

Zastosowanie nieresorbowalnej membrany zaporowej typu PTFE Cytoplast. Pod osłoną antybiotykową w znieczuleniu nasiękowym wykonano zabieg odpreparowując płaty kombinowane metodą MDP (mucosa detachment periosteum) i PPF (periosteal pocket flap).

Etap 3

Rana pozabiegowa zaopatrzona szwami niewchłanialnymi. Okres gojenia przed zabiegiem implantacji wyznaczono na 6 miesięcy. 

Sprawdź produkty użyte w tym przypadku

WSPÓŁPRACA: