Analiza przypadków:
Regeneracja

odpowiednia jakość tkanki kostnej

Jednym z warunków powodzenia leczenia implantologicznego jest odpowiednia jakość tkanki kostnej w miejscu, w którym ma znaleźć się implant. Niestety u niektórych pacjentów występują zaniki kostne, co wymaga wykonania wcześniej augmentacji kości.

Do odbudowy stosuje się materiały syntetyczne, odzwierzęce, jak również własną odpowiednio pobieraną kość w postaci wiórów kostnych lub bloczków do przeszczepu. Wszystkie materiały niezbędne do odbudowy znajdą Państwo w naszej ofercie.

WSPÓŁPRACA: