II klasa furkacji

Treatment of a furcation defect with PERISOLV by prof. Vincenzo Iorio-Siciliano, University of Catanzaro, Italy.

Etap 1

  • Głębokość kieszonki – 5 mm.
  • II klasa furkacji.

Etap 2

  • Pierwsza aplikacja preparatu PERISOLV®.
  • Skaling wykonany za pomocą ultradźwięków.

etap 3

  • Druga aplikacja preparatu PERISOLV®.
  • Wykonanie zabiegu root planing.

etap 4

  • Głębokość kieszonki 3 mm.
  • I klasa furkacji bez śladów bakterii (brak krwawienia podczas badania).

Sprawdź produkty użyte w tym przypadku

WSPÓŁPRACA: