Analiza przypadków:
Periodontologia

tissue is the issue

Periodontologia jest dziedziną stomatologii zajmującą się leczeniem chorób przyzębia,
czyli tkanek otaczających zęby.

W literaturze jest wiele doniesień łączących występowanie zapalenia przyzębia u pacjentów ze zmianami zapalnymi wokół implantów. Dlatego zapobieganie powikłaniom biologicznym rozpoczyna się jeszcze przed wszczepieniem implantu i obejmuje szerszą analizę profilu ryzyka pacjenta
w zakresie periimplantitis.

WSPÓŁPRACA: