Implantacja nawigowana z regeneracją metodą prof. Khoury’ego

Pacjentka lat 67

Brak skrzydłowy w pozycji zębów.
Po analizie CBCT i badaniu wewnątrzustnym zakwalifikowano Pacjentkę do leczenia implantoprotetycznego mostem opartym na implantach 24 i 26.
Z uwagi na wertykalny i horyzontalny ubytek kości zaplanowano zabiegi regeneracyjne poprzedzające implantację.

Etap 1

CBCT

Widoczny wewnątrzustnie ubytek tkanek oraz niewielka ilość kości (w  CBCT okolica 24 i okolica 26)

Odpreparowany płat pełnej grubości i z dojścia bocznego podniesienie dna lewej zatoki szczękowej
szczękowej.

Z lewej kresy skośnej pobrano piezotomem blok kostny, opracowano skrobaczką kostną, następnie przecięto na blaszki piłą. Wióry kostne pobrane przy pomocy skrobaczki kostnej. Wióry kostne i xenograft użyte do podniesienia dna zatoki szczękowej metodą warstwową.

Membrana kolagenowa zamykająca okno zatoki przytwierdzona pinami Kalos, blaszki kostne
(podniebienna i przedsionkowa) przytwierdzone do podłoża śrubami Bionnovation.

etap 2

Regeneracja horyzontalna kości metodą Khoury’ego

Regeneracja horyzontalna kości metodą Khoury’ego – wióry kości własnej wypełniają przestrzeń między blaszkami kostnymi.
Warstwowe zamknięcie rany bez napięcia tkanek. CBCT wykonane bezpośrednio po zabiegu okolica 24, okolica 16.
Stan po 6 miesiącach gojenia.

Cyfrowe planowanie implantacji. Okolica 24  planowany implant Thommen Element 4,0×8,0mm. Okolica 26 planowany implant Thommen Element 4,5×9,5mm. Pozycjonowanie implantów na podstawie projektu mostu. Kąt między implantami nie przekracza 5st. Szablon do nawigacji przed umieszczeniem tulei, (wykonanie szablonu mgr Jacek Bucki)
Stan po regeneracji, po odwarstwieniu płata.

etap 3

Implantacja z użyciem pełnej nawigacji

Implantacja z użyciem pełnej nawigacji systemu Thommen Medical.
CBCT po implantacji . Pozycja 24, pozycja 26.
2 miesiące po implantacji widoczny deficyt tkanek miękkich i znaczne spłycenie przedsionka jamy ustnej po regeneracji kości.
Pobranie wolnego przeszczepu dziąsłowego (FGG) i przygotowanie miejsca biorczego.
Odbudowa szerokości dziąsła zrogowaciałego i pogłębienie przedsionka FGG (Atramat 5/0 nylon, Atramat 6/0 nylon, PGLA 6,0 Yavo, Bloodstop + klej tkankowy na podniebienie)
Po 2 miesiącach gojenia tkanek.
Usunięcie szwów po 14 dniach. Pacjentka gotowa do formowania profili wyłaniania i odbudowy protetycznej.

Sprawdź produkty użyte w tym przypadku

Materiały użyte w przebiegu leczenia: implanty Thommen Medical, nawigacja Thommen Medical, piny Kalos, materiał kościozastępczy Bonefill MIX, śruby Bionnovation, skrobaczka kostna, szwy Atramat, Yavo

WSPÓŁPRACA: