Biomateriały

Bonefill, Porous & Mix,
Block

Doskonała alternatywa dla kości autogennej
i allogenicznej

Zmineralizowana, nieorganiczna macierz kostna Bonefill ma porowatą makro i mikrostrukturę podobną do ludzkich kości korowych i gąbczastych. W postaci granulatu Dense, Porous & Mix działa jak mechanizm osteokondukcyjny, przyspieszający wzrost i regenerację kości. Bonefill ulega częściowej przebudowie poprzez działanie osteoklastów i osteoblastów, stanowiąc realną alternatywę dla kości autologicznej.

Wskazania

Bonefill jest zalecany do wypełniania ubytków kostnych oraz do zwiększania objętości w następujących sytuacjach:
• powiększanie/rekonstrukcja grzebienia zębodołowego,
• wypełnianie ubytków poekstrakcyjnych,
• wypełnianie ubytków powstałych w wyniku zabiegów pooperacyjnych torbieli, ziarniniaków i inne patologie szczękowo-twarzowe i stomatologiczne,
• przygotowanie implantów i wypełnień rozejścia kostnego (oprócz przeszczepów kostnych w zatokach szczękowych i przyzębiu)
• może być stosowany do wypełniania ubytków kostnych i wspomagania błony podczas sterowanej regeneracji kości.

Topografia

Powierzchnia Bonefill pomaga w absorpcji białek w cząsteczkach, umożliwiając tym
samym skuteczną adhezję osteoblastów i tworzenie kości.

Hydrofilowość

Szybkie i całkowite nawodnienie krwią lub roztworem soli przyspiesza proces tworzenia nowej kości i zapewnia sukces kliniczny. Silne działanie kapilarne umożliwia szybką i skuteczną penetrację cząstek z płynami, składnikami odżywczymi i krwią przez trójwymiarową sieć kości beleczkowej.

Courtesy by. Dr Danilo Maeda

6 months sinus floor augmentation

Courtesy by. Dr Fábio Mizutani

6 months sinus floor augmentation

Courtesy by. Dr Danilo Maeda

6 months split crest

Właściwości

 • Pochodzenie materiału: Bydlęca kość udowa
 • Gęstość: Kontrolowane cząstki nieorganiczne matrycy bydlęcej o wysokiej makro- i mikroporowatości o dużej powierzchni wewnętrznej.
 • Okres trwałości: 5 lat
 • Ca/P: 1,67
 • Makroporowatość: ~65-80%
 • Wielkość porów: ~100 – 600 μm
 • Szacowany czas integracji: 6 – 9 miesięcy
 • Wielkość granulek: 0,10 – 0,6 mm I 0,6 – 1,5 mm I 1,5 – 2,5 mm
 • Powierzchnia mierzona metodą BET: ~77,5 m2/g
 • Wapń 27,52%-32,97%
 • Fosfor 13,56%-16,28%

Sticky Bone Bonefill Porous

BONEFILL

CENNIK

CenaNr kat.NazwaPojemność
210 zł16001 Bonefill [0,10- 0,60 mm] Small 0,50cc0,5 g
210 zł 16024Bonefill [0,60- 1,50 mm] Medium 0,50cc0,5 g
210 zł16026 Bonefill [1,50- 2,50 mm] Large 1,00cc0,5 g
490 zł 16043 Bonefill [0,10- 0,60 mm] Small 2,60cc2,5 g
490 zł16042 Bonefill [0,60- 1,50 mm] Medium 2,60cc2,5 g

BONEFILL porous

CENNIK

CenaNr kat.NazwaPojemność
250 zł16894 Bonefill Porous [0,10- 0,60 mm] Small 0,75cc0,5 g
250 zł 16911Bonefill Porous [0,60- 1,50 mm] Medium 1,05cc0,5 g
250 zł16928 Bonefill Porous [1,50- 2,50 mm] Large 1,45cc0,5 g
490 zł 16891 Bonefill Porous [0,10- 0,60 mm] Small 1,50cc1,0 g
490 zł16892 Bonefill Porous [0,60- 1,50 mm] Medium 2,10cc1,0 g
490 zł16893 Bonefill Porous [1,50- 2,50 mm] Large 3,00cc1,0 g
770 zł16914 Bonefill Porous [0,60- 1,50 mm] Medium 5,25cc2,5 g

BONEFILL MIX

CENNIK

CenaNr kat.NazwaPojemność
270 zł16955 Bonefill Mix [0,10- 1,50 mm] Small/Medium 0,88cc0,5 g
270 zł 16964Bonefill Mix [0,60- 1,50 mm] Medium/Medium0,5 g
510 zł16965 Bonefill Mix [0,60- 1,50 mm] Medium/Medium1,0 g
820 zł 16966 Bonefill Mix [0,60- 1,50 mm] Medium/Medium2,5 g

BONEFILL block

CENNIK

CenaNr kat.NazwaPojemność
510 zł16495 Bonefill Block [5 x 10 x 10 mm]0,5 g
640 zł 16498Bonefill Block [5 x 20 x 20 mm]0,5 g
940 zł16493 Bonefill Block [10 x 10 x 40 mm]1,0 g

BIOMATERIAŁY SYNTETYCZNE
HYDROXYAPATYT

Syntetyczny materiał kościozastępczy

Hydroksyapatyt Ca10(PO4)6(OH)2 jest głównym minerałem, z którego składa się szkliwo i kości. Hydroksyapatyt Bionnovation jest wytwarzany z wodorotlenku wapnia i kwasu fosforowego.
Jest widoczny w obrazie RTG, a różne rozmiary jego granulek pomagają w rozwoju komórek kości. W kontakcie z własną kością tworzy jej wsparcie, wspomaga migrację naczyń i komórek oraz kalcyfikację.

Mechanizm działania

W połączeniu z krwią pacjenta materiał daje odpowiednią bazę do proliferacji i inwazji komórek formujących kość, które różnicują się w kontakcie z apatytem.

Wskazania

Hydroksyapatyt jest szeroko stosowany jako materiał augmentacyjny w chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej, również do sterowanej regeneracji kości i zwiększania jej objętości, wysokości wokół implantów.

 

HYDROXYAPATYT

CENNIK

CenaNr kat.NazwaMasa
180 zł16032 od 0,90 do 1,00 mm0,5 g - 1,70 cc
180 zł 16033od 1,41 mm0,5 g - 1,50 cc
290 zł16035 od 1,71 mm1,0 g - 2,60 cc

BIOMATERIAŁY SYNTETYCZNE
BETA TCP

Trójfosforan wapnia (resorbowalny)

Czysty beta-trójfosforan wapnia (Ca3(PO4)2) ß-TCP jest syntetycznym, resorbowalnym materiałem wytwarzanym z wodorotlenku wapnia (Ca(OH)2), kwasu fosforowego (H3PO4) i jest używany jako matryca do regeneracji i przebudowy kości ze względu na swoje bardzo dobre właściwości osteokondukcyjne, i podobieństwo do struktury kości naturalnej.

Mechanizm działania

W połączeniu z krwią pacjenta tworzy skrzep, który następnie jest podstawą do tworzenia mineralnej matrycy dla proliferujących komórek.
W fazie gojenia następuje migracja naczyń przez porowatości materiału, a następne migracja osteoblastów tworzących nową kość.

Wskazania

BETA-TCP jest syntetycznym materiałem bioceramicznym do stosowania w periodontologii, implantologii, ortopedii oraz w innych dziedzinach chirurgicznych wymagających regeneracji kości. Materiał augmentacyjny jest przeznaczony do odbudowy ścian ubytków kostnych, dehiscencji, fenestracji, ubytków po usunięciu torbieli, podnoszenia dna zatoki szczękowej, defektów periodontologicznych oraz defektów będących wynikiem osteotomii.

 

 

BETA TCP

CENNIK

CenaNr kat.NazwaMasa
180 zł16057 od 0,10 do 0,50 mm0,5 g - 1,9 cc
350 zł 16062 od 0,10 do 0,50 mm3 g - 11,5 cc

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Membrany

dPTFE

WSPÓŁPRACA: