Sausage technique, implantacja

dr Leszek Bury

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2014 roku ukończył podyplomowe studia z zakresu implantologii.
Wykonuje diagnostykę i rehabilitację estetyczno-funkcjonalną rozległych i trudnych przypadków za pomocą nowoczesnych technik i materiałów.
Stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności na kursach i szkoleniach z zakresu nowoczesnej protetyki, implantoprotetyki, chirurgii stomatologicznej oraz mikrochirurgii. Obecnie swoją uwagę skupia na minimalnie inwazyjnej chirurgii i implantologii oraz autotransplantacji zębów.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Implantologicznego oraz International Congres Of Oral Implantology. Prowadzi wykłady oraz szkolenia praktyczne dla lekarzy dentystów z zakresu autotransplantacji zębów.

Dr Leszek Bury prowadzi z powodzeniem całodniowe kursy praktyczne na temat autotransplantacji zębów „Autotransplantacja. Siła ozębnej”.

 

Sprawdź produkty użyte w tym przypadku

Implanty Thommen Medical

WSPÓŁPRACA: