MULTIGUARD System bezpieczeństwa Thommen Medical

MULTIGUARD
System bezpieczeństwa

Jeden wszechstronny system implantologiczny, oparty na wyjątkowej,
sprawdzonej budowie, optymalizowany w ciągu trzech dziesięcioleci
skutecznego stosowania w warunkach klinicznych z wykorzystaniem
systemu bezpieczeństwa MULTIGUARD.

Połączenie innowacyjnych parametrów, które wspólnie
działają na rzecz ochrony integralności implantu poprzez
utrzymywanie stabilizacji mechanicznej i optymalną
odpowiedź biologiczną do końca życia pacjenta.

 

Idee systemu Multiguard wyjaśniają prof. M. Hürzeler, dr K. Meyenberg, dr U. Grunder.

Macierz
INTEGUARD®

Dla optymalnej reakcji ze strony tkanek twardych.
Sprzyjająca szybszej osteointegracji powierzchnia INICELL® – superhydrofilna modyfikacja sprawdzonej powierzchni implantów, poddawanej piaskowaniu i termicznemu wytrawianiu.

Połączenie
EVERGUARD®

Zaprojektowane dla długotrwałej stabilizacji mechanicznej.
Połączenie EVERGUARD® z heksagonem wewnętrznym i zewnętrznym pierścieniem stabilizującym, zapewnia optymalną długoterminową stabilizację mechaniczną połączenia między implantem a łącznikiem.

Kołnierz
TISSUEGUARD®

Dla optymalnej reakcji ze strony tkanek miękkich.
Kołnierz TISSUEGUARD® sprzyja adaptacji tkanek miękkich, co zapobiega utracie kości i w razie potrzeby umożliwia elastyczność podczas zabiegu chirurgicznego.

Macierz
INTEGUARD®

Wszystkie implanty Thommen produkowane są z obrabianego na zimno tytanu IV stopnia.
Ten materiał łączy w sobie wytrzymałość mechaniczną i doskonałą biokompatybilność. INICELL® to uzyskiwana po kondycjonowaniu powierzchnia implantów Thommen, poddanych piaskowaniu i termicznemu wytrawianiu kwasem.

Kondycjonowanie przeprowadza się bezpośrednio przed implantacją poprzez kontakt z roztworem kondycjonującym. W efekcie tego procesu uzyskuje się zwiększenie energii powierzchni i zwilżalności dzięki właściwościom superhydrofilnym, bez jakichkolwiek zmian sprawdzonej klinicznie mikrochropowatości powierzchni implantów Thommen. Zwiększona biologiczna zwilżalność prowadzi do jednorodnej adsorpcji białek na powierzchni implantu. To skutkuje większą aktywacją trombocytów oraz jednorodną, grubszą siecią wykrzepiającej się krwi wczesnych etapach gojenia rany. Na poziomie molekularnym na powierzchni INICELL® stwierdza się wyższe stężenia MMP, BMP-2 i VEGF, co przyspiesza proces osteointegracji.

 

Powierzchnia
INICELL®

Powierzchnia INICELL® wykazująca natychmiastową biodostępność,
wspiera i przyspiesza procesy fizjologiczne
podczas gojenia rany i wczesnych etapów osteointegracji.

APLIQUIQ® INICELL

piaskowana i  termicznie trawiona powierzchnia implantu Thommen zamknięta w kapsułce APLIQUIQ®

Efektem tego jest szybsza osteointegracja, a dzięki temu krótszy czas wgajania implantów INICELL®.

Po 14 dniach powierzchnia INICELL® wykazuje większy nawet o 40% kontakt między kością a implantem (ang. BIC) w porównaniu do powierzchni nie poddanej kondycjonowaniu.

Zmniejsza to ryzyko wczesnej utraty implantów na etapie przejścia od mechanicznej stabilizacji pierwotnej do długoterminowej biologicznej stabilizacji wynikającej z osteointegracji.

 

Kapsułka APLIQUIQ®

Tylko system kondycjonowania APLIQUIQ® pozwala uzyskać alkaliczną i superhydrofilową powierzchnię INICELL® przy fotelu pacjenta bezpośrednio przed implantacją.

Roztwór kondycjonujący dostarczany jest oddzielnie od implantu, w pojemniku. Ściśnięcie pojemnika i następnie jego energiczne wytrząsanie powoduje pokrycie i aktywację implantu roztworem kondycjonującym.
Roztwór kondycjonujący jest silnie zasadowy, jego pH wynosi powyżej 12.
Wolne jony hydroksylowe (OH-), odpowiedzialne za wysokie pH, wywierają działanie przeciwbakteryjne.

Dzięki temu powierzchnia implantu jest chroniona, ponieważ nie ma potrzeby jego wyjmowania z jałowego opakowania do czasu pierwszego kontaktu z krwią. Wysokie pH jest natychmiast buforowane przez krew, a jednocześnie superhydrofilna powierzchnia implantu pozwala na samoistną i jednorodną adsorpcję białek, tworząc podstawy pod szybką i skuteczną osteointegrację.

APLIQUIQ® – SZYBKI I EFEKTYWNY SYSTEM KONDYCJONOWANIA W GABINECIE

  1. Wgnieć ampułkę z płynem do środka.
  2. Wstrząśnij 5 razy.
  3. Wyciągnij implant.

 

 

Badanie zwilżalności implantu
ELEMENT o powierzchni nie
poddanej kondycjonowaniu
(po lewej) i powierzchni INICELL® (po prawej).

Modelowy substrat poddany
piaskowaniu i termicznemu
wytrawianiu kwasem w kontakcie
z wodą – powierzchnia bez kondycjonowania
(po lewej) i kondycjonowana powierzchnia INICELL® (po prawej).

INICELL® zwiększa wykrzepianie krwi na powierzchni implantu.
Powierzchnia INICELL® (11).

INICELL® zwiększa wykrzepianie krwi na powierzchni implantu.
Powierzchnia bez kondycjonowania.

Połączenie
EVERGUARD®

Połączenie pomiędzy implantem i łącznikiem jest kluczowym aspektem każdego systemu implantologicznego

Łączy ono implant zakotwiony w kości z uzupełnieniem protetycznym. Połączenie między implantem a łącznikiem musi pozwalać na wykonanie estetycznej odbudowy protetycznej i bezproblemowe leczenie podtrzymujące.
Heksagon wewnętrzny połączenia EVERGUARD® wytwarzany jest z największą precyzją i pozwala na wyjątkowo dokładne przeniesienie pozycji implantu na model roboczy. To z kolei gwarantuje doskonałe dopasowanie uzupełnienia protetycznego.
Heksagon wewnętrzny zapewnia również precyzyjne ustawienie względem osi rotacji i stabilizację pojedynczych uzupełnień na implantach dzięki dużej indeksowanej powierzchni kontaktu.

Wyjątkową cechą połączenia EVERGUARD® jest pierścień stabilizujący na platformie implantu.
Ten pierścień stabilizujący zapewnia centralne ustawienie łącznika na implancie i przenosi większość sił żucia w odcinkach bocznych. Zapewnia połączeniu między implantem a łącznikiem optymalną stabilizację mechaniczną i minimalizuje mikroprzesunięcia na powierzchni kontaktu w pobliżu kości i tkanek miękkich. Dodatkowo pierścień stabilizujący zapewnia taki kontakt między implantem a łącznikiem, że dochodzi do większej kompresji powierzchni w krytycznym obszarze na obwodzie połączenia przy stosunkowo umiarkowanym momencie obrotowym zastosowanym wobec śruby łącznika. To minimalizuje mikroszczelinę między implantem a łącznikiem, redukując występowanie skażenia bakteryjnego.

 

NAJMNIEJSZA ŚRUBA ŁĄCZNIKA NA ŚWIECIE

Typowo średnica śruby wynosi od 2,2 do 2,6 mm
Średnica śruby Thommen Medical to 1,6 mm – 1,9 mm

Zaprojektowana w inteligentny sposób zmniejszona śruba łącznika pozwala zachować grubsze ścianki implantu i łącznika oraz zabezpiecza integralność implantu.
Główka śruby może być tak mała, ponieważ nie musi wytrzymywać większych sił ściskających, co może być konieczne przy innych systemach, a także jest chroniona przed obciążeniami bocznymi dzięki pierścieniowi stabilizującemu.
Dzięki małej główce śruby łączniki mogą mieć węższy kanał dla śruby i grubsze ścianki.

Większe możliwości protetyczne

Węższy kanał śruby daje technikowi dentystycznemu większą swobodę podczas projektowania i wykonywania uzupełnień protetycznych, tak aby były wytrzymałe i estetyczne.
Śruba łącznika wykorzystuje sprawdzony rdzeń o mniejszej średnicy (rdzeń zapobiegający zmęczeniu materiału) – element często wykorzystywany w inżynierii w przypadku połączeń poddawanych dużym obciążeniom dynamicznym.

Przeciwzmęczeniowy rdzeń śruby różni się od normalnych śrub pod tym względem, że rdzeń ulega niewielkiemu odkształcaniu elastycznemu pod wpływem naprężeń i działa jak sprężyna.

Poza budową fizyczną, optymalną wytrzymałość na zmęczenie śruby łącznika zapewnia także użycie bardzo wytrzymałego stopu tytanu (TAN). Wybrany stop tytanu ma doskonałą biokompatybilność i jest szeroko stosowany w produktach ortopedycznych.

KOŁNIERZ
TISSUEGUARD®

Ze względu na obecność kołnierza połączenie między implantem a łącznikiem znajduje się w większości przypadków na poziomie tkanek miękkich, co zapewnia optymalne warunki dla gojenia zarówno tkanek miękkich, jak leżącej głębiej kości. Pozwala to również na łatwiejsze pobieranie wycisku i zakładanie lub zdejmowanie uzupełnienia protetycznego.

 

Opracowana mechanicznie powierzchnia kołnierza jest optymalna dla tkanek miękkich i łatwa w oczyszczaniu, co poprawia utrzymanie higieny w celu edukacji ryzyka powikłań biologicznych, w tym periimplantitis. Jest to ogromnie ważne przez cały czas utrzymania implantu w jamie ustnej, że platforma protetyczna znajduje się na poziomie tkanek miękkich, ponieważ kołnierz i sąsiadujące z nim tkanki miękkie tworzą strefę bezpieczeństwa powyżej kości.

 

 

 

 

Wokół opracowanego maszynowo kołnierza dochodzi do stabilnej adaptacji tkanek miękkich

  • Projektując połączenie pomiędzy implantem a łącznikiem, Thommen zwraca szczególną uwagę na powierzchnię kontaktu. Z biologicznego punktu widzenia wszelka kolonizacja przez bakterie jest wysoce niepożądana. To dlatego powierzchnia kontaktu jest tak gładka i precyzyjna jak to możliwe. Kształt kołnierza i łącznika sprzyja utrzymywaniu przez pacjenta codziennej higieny oraz badaniu i prowadzeniu skalingu podczas wizyt higienizacyjnych.

 

  • Prosty kołnierz ułatwia utrzymanie higieny dzięki temu, że zapewnia dobry dostęp i widoczność. Ponieważ w razie wystąpienia stanu zapalnego w tkankach miękkich dochodzi do obronnych reakcji immunologicznych, ważna jest właściwa pielęgnacja tej strefy bezpieczeństwa przez cały czas. Kołnierz umożliwia łatwiejsze oczyszczanie.

 

„Dzięki temu doskonałemu połączeniu
obserwujemy wyjątkowo stabilne
warunki kostne”.

Dr. Ueli Grunder,
Zurich-Zollikon

2003

2013

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

O systemie

Nawigacja Thommen Medical

Zobacz więcej

WSPÓŁPRACA: