Szablony chirurgiczne – od analizy przypadku po samodzielne wykonanie szablonu ze szczegółowym uwzględnieniem aspektów klinicznych i technicznych.

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy dentystów, mających za sobą pierwsze zabiegi implantologiczne, chcących jednocześnie rozpocząć pracę z szablonami chirurgicznymi.
Krok po kroku zostaną przedstawione etapy przygotowania pacjenta do zabiegu oraz właściwego zaprojektowania szablonu w stosunku do wirtualnej pozycji implantu, uwzględniającej ilość i jakość tkanek miękkich i kości.
Szkolenie zawiera elementy praktycznych ćwiczeń z projektowania szablonów na komputerach w oprogramowaniu DentiqGuide oraz wszczepiania implantów Thommen na modelach z wykorzystaniem szablonów i kaset implantologicznych do pełnej nawigacji.
Uczestnicy wezmą udział w analizie  przypadków klinicznych na podstawie zdjęć fotograficznych i radiologicznych, zobaczą zabieg na żywo przeprowadzany przez wykładowcę oraz filmy re-live z zabiegów.

* 14 punktów edukacyjnych.

 

 

14/09/2023

Dzień I

10.00

 • Krótka historia szablonów – początki projektowania szablonów, spojrzenie na szablony kiedyś i dziś.
 • Techniczne aspekty wykonania szablonów – materiały do wykonywania szablonów, drukarki 3D, przygotowanie szablonu po wydrukowaniu.
 • Rodzaje szablonów chirurgicznych – szablony implantologiczne, do zabiegów ortodontycznych, do resekcji wierzchołków korzeni zębów, do wydłużania koron klinicznych zębów.

11.30 Przerwa kawowa

 • Przygotowanie pacjenta do wykonania szablonu – skanowanie, wyciski, tomografia. Jak przygotować pacjenta uzębionego, a jak bezzębnego?
 • Zaplanowanie implantacji – pozycjonowanie implantów w odniesieniu do wirtualnego mock-upu, ze szczególnym poświęceniem uwagi tkankom miękkim i warunkom kostnym. Czy można zaplanować implantację tak, żeby nie dać się zaskoczyć?

13.00 Lunch

 • Warsztaty praktyczne z projektowania szablonów – samodzielne zaprojektowanie dwóch szablonów chirurgicznych.
 • Warsztaty praktyczne z implantacji z pełną nawigacją na modelach – implantacja z użyciem szablonów w dwóch zaplanowanych sytuacjach klinicznych.

16.30 Przerwa kawowa

 • Przegląd filmów z zabiegów – szczegółowe omówienie zabiegów wraz z analizą projektu szablonu i warunków klinicznych.

19.30 Kolacja integracyjna

15/09/2023

Dzień II

10.00-18.00

 • Omówienie raportu planowania implantacji oraz protokołu wiercenia – analiza na podstawie wybranych przypadków ze zwróceniem uwagi na najistotniejsze dla operatora zabiegu informacje.
 • Przygotowanie szablonów do zabiegu – dezynfekcja i sterylizacja szablonów.
 • Aspekty kliniczne przeprowadzenia zabiegu z szablonem – przedzabiegowe i śródzabiegowe postępowanie z szablonem, ocena dokładności zbiegu na podstawie porównania pozabiegowej tomografii z raportem planowania implantacji, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania.

11.30 Przerwa kawowa

 • Analiza przypadków klinicznych – ocena przed-, śród- i pozabiegowych zdjęć: fotograficznych i radiologicznych w odniesieniu do pozycji implantów i projektów szablonów. Co w przypadku, gdy pozycja implantu w tomografii pozabiegowej nie odpowiada idealnie projektowi?

13.00 Lunch

 • Zabieg live – zabieg na żywo z wszczepienia implantów z wykorzystaniem pełnej nawigacji, ze szczegółowym omówieniem przed-, śród- i pozabiegowym przypadku pacjenta poddanego zabiegowi.
 • Wykorzystanie szablonu po zabiegu – sytuacje, w których szablon po zabiegu może zostać jeszcze użyty.

16.30 Przerwa kawowa

 • Powikłania – analiza na podstawie wybranych przypadków klinicznych: rodzaje powikłań, jak sobie z nimi radzić, jak ich unikać.
 • Podsumowanie – Czy stosowanie szablonów faktycznie upraszcza zabieg?

18.00 Zakończenie

WYKŁADOWCA

Dr n. med. Adrian Gnatek

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej oraz stopień naukowy doktora nauk medycznych.  W zabiegach chirurgicznych, szczególnie z zakresu implantologii wykorzystuje pracę w powiększeniu oraz szablony chirurgiczne, łącząc je z zabiegami regeneracji tkanek miękkich i kości.  Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych. Uczestniczy w licznych szkoleniach oraz konferencjach chirurgicznych i implantologicznych. W swojej pracy ceni profesjonalizm i najwyższą jakość.

ZAPISY

Grzegorz Palicki
grzegorz.palicki@cwittdental.pl
+48 608 399 288

szkolenia@cwittdental.pl
+48 515 336 436

 

 

Zapisz się na kurs
Szablony chirurgiczne – od analizy przypadku po samodzielne wykonanie szablonu ze szczegółowym uwzględnieniem aspektów klinicznych i technicznych.

Koszt uczstnictwa w kursie:

4 250 zł / os.

  DANE PERSONALNE

  DANE PERSONALNE

  Finalizacja

  WSPÓŁPRACA: