Wąska śruba gojąca Thommen Medical – większa elastyczność w zarządzaniu tkanką miękką.

Dlaczego warto używać wąskiej śruby gojącej?

  • Prosta dwuetapowa technika.
  • Kontrolowana kompresja poprzez łączenie różnych kształtów.
  • Większa elastyczność.
  • Optymalne zarządzanie tkankami miękkimi dzięki dwóm różnym kształtom śrub gojących.
  • Produkt już dostępny w sprzedaży.


Śrubę gojącą wąską należy stosować w połączeniu ze śrubą gojącą podczas zabiegu dwuczasowego.
Pięć różnych wysokości (2,0/3,2/4,5/5,7 i 7,0 mm) zapewnia optymalne kondycjonowanie tkanek miękkich w przypadku wszystkich platform implantów.


Po włożeniu implantu (ryc. 1) należy włożyć śrubę gojącą wąską (ryc. 2). Po fazie gojenia lub podczas drugiej wizyty należy wymienić wąską śrubę gojącą na zwykłą śrubę gojącą (ryc. 3), aby wywierać dozowany ucisk i przygotować tkanki miękkie na później wykonywane ostatecznie uzupełnienie protetyczne (ryc. 4).

WSPÓŁPRACA: