Regeneracja horyzontalna tkanek twardych

DR PAWEŁ HAZNER

Dr Paweł Hazner zajmuje się leczeniem z użyciem mikroskopu zabiegowego. Jego pasją jest periodontologia i periochirurgia. Odbył praktyki w Yeditepe University w Istambule.

Pacjentka skierowana do gabinetu celem uzupełnienia braku zębów 35,36.

W badaniu wewnątrzustnym oraz badaniem radiologicznym stwierdzono ubytek horyzontalny tkanek twardych.(fot. 1,2)

Przed zabiegiem przygotowałem: model kostny zaprojektowany w oprogramowaniu 3D Slicer, szablon chirurgiczny zaprojektowany w oprogramowaniu Implant Studio 3Shape i szynę odciążającą pozabiegową wydrukowaną przy pomocy drukarki Phrozen i żywicy Bego Surgical Guide. (fot. 3,4).

ETAP 1

Wykonanie płata dostępu.

ETAP 2

Pobranie kości autogennej : pobranie materiału autogennego wiertłem Bioinnovation do pobierania kości DLC ø 5 mm i skrobaczką kostną Kalos. Perforacja blaszki kortykalnej wiertłami do perforacji Bioinnovation (fot 1). Mocowanie Lamina Corticale Bioinnovation (standardowy rozmiar blaszki to 25x10x1). Mocowanie ksenogennej blaszki kostnej można przeprowadzić przy pomocy śrub Bioinnovation. Szczególnie polecane są śruby nowej konstrukcji- mają mniejszą główkę i są mniej łamliwe. W tak wytworzonym łożu umieszczono materiał autogenny pobrany wiertłem Bioinnovation do pobierania kości DLC ø 5 mm i skrobaczką kostną Kalos. Nad materiałem autogennym umieściłem ksenograft Bonefill [0,60- 1,50 mm] Medium 0,50cc 0,5 g z domieszką kwas hialuronowy HYADENT BG dla łatwiejszego formowania materiału i zachowania wymiaru. Szablon chirurgiczny służy do kontroli miejsca regeneracji- czy zabieg jest wykonany w odpowiednim miejscu i pożądanym zakręcie (fot.2,3,4,5,6,7).

ETAP 3

Mobilizacja płata policzkowego. (fot. 1)

 ETAP 4

Szycie warstwowe. Przed założeniem pierwszego szwu pod tkanki miękkie umieściłem kwas hialuronowy HYADENT BG. Rozpoczęte od szwów materacowym materiałem PTFE Kalos 5-0 z igła 16mm. Szwy węzełkowe nićmi nylonowymi Seralon 6-0 o igle 16 w odległości 4mm od miejsca uwolnienia płata. Cięcia uwalniające zabezpieczone szwami dwupętlowymi Seralon 7-0 igła 13. (fot. 2)

ETAP 5

Miejsce regeneracji zabezpieczone przed traumą okluzyjną szyną. Pacjentka zaopatrzona tapingiem w celu zmniejszenia obrzęku. Zaopatrzono antybiotykiem, lekiem osłonowym, lekami przeciwbólowymi. (fot. 3)

ETAP 6

Implantacja po 6 miesiącach. Nalezy ją dokonać z zagłębieniem implantu subkrestalnie- głębiej o 1,5mm lub zastosowanie ksenograftu Bioinnovation i membrany kolagenowej Bioinnovation.

ETAP 7

Rozbudowa tkanek miękkich – po kolejnych 2 miesiącach przy pomocy tkanek pobranych z podniebiennia- częsciowo zdeepitelializowanych lub przy pomocy strip graftów i membrany Bio guide.

ETAP 8

Odsłonięcie implantów i założenie śrub gojących po kolejnych 4 miesiącach.
Następnie scan wewnątrzustny i wykonanie koron pełnokonturowych w obszarze poddziąsłowym jedynie wypolerowanych, bez glazury.

WSPÓŁPRACA: