Regeneracja horyzontalna z użyciem materiałów Bioinnovation oraz Hyadent BG

DR PAWEŁ HAZNER

Dr Paweł Hazner zajmuje się leczeniem z użyciem mikroskopu zabiegowego. Jego pasją jest periodontologia i periochirurgia. Odbył praktyki w Yeditepe University w Istambule.

Pacjentka skierowana do gabinetu celem uzupełnienia braku zębów 36,37.

Na podstawie badania wewnątrzustnego i oceny radiologicznej (CBCT) stwierdzono zanik horyzontalny kości wyrostka zębodołowego; szerokosc wyrostka zębodołowego wynosiła 5mm. Zaplanowano zabieg regeneacji horyzontalnej z użyciem materiałów Bioinnovation oraz Hyadent BG.

ETAP 1

Projektowanie płata dostępu. (fot. 1)

ETAP 2

Pobranie kości autogennej wiertłem Bioinnovation do pobierania kości DLC ø 5 mm i skrobaczką kostną Kalos; perforacja blaszki kortykanlen wiertłami do perforacji Bioinnovation. (fot. 2)

ETAP 3

Mocowanie membrany kolagenowej Bioinnovation 25x25mm z pomocą pinów Masterpin Messinger oraz Kalos, następnie umieszczenie mieszaniny kości autogennej i ksenograftu Bonefill Medium w stosunku 3:2. Mieszanina została uzupełniona usieciowanym kwasem hialuronowym HYADENT BG dzięki któremu dużo łatwiej uformować materiał- jest lepki i utrzymuje nadany kształt.

 ETAP 4

Mobilizacja płata policzkowego i językowego, szycie warstwowe. Przed założeniem pierwszego szwu pod tkanki miękkie umieszczono kwas hialuronowy HYADENT BG. Szycie rozpoczęte od szwów materacowych z użyciem materiału PTFE Kalos 5-0 z igłą 16mm. Szwy węzełkowe nićmi nylonowymi Seralon 6-0 o igle 16. (fot. 1)

ETAP 5

Cięcia uwalniające zabezpieczone szwami dwupętlowymi Seralon 7-0 igła 13. (fot. 2)

ETAP 6

Miejsce regeneracji zabezpieczone przed traumą okluzyjną szyną wydrukowaną przy pomocy drukarki Phrozen i żywicy Nexdent SG. Pacjentka zaopatrzona tapingiem 5cm z nacięciami co 1 cm w celu zmniejszenia obrzęku. Zaopatrzono antybiotykiem, lekiem osłonowym, lekami przeciwbólowymi.

Kolejne etapy leczenia to:

Po 6 miesiącach implantacja Implantów Thommen Element SPI 4,0/8,0.
Po kolejnych 2 miesiącach rozbudowa tkanek miekkich przy pomocy tkanek pobranych z podniebiennia.
Po kolejnych 4 miesiącach odsłonięcie implantów i założenie śrub gojących.
Następnie scan wewnątrzustny i wykonanie koron pełnokonturowych w obszarze poddziasłowym wykonanych z wysokowypolerowanego cyrkonu.

WSPÓŁPRACA: