dPTFE
wzmacniana tytanem

Niereserbowalne membrany Cytoplast® Ti-250 Barrier Membranes składają się z warstwy 100% politetrafluoroetylenu (opatentowane), wzmocnionego tytanowym szkieletem osadzonym pomiędzy dwoma warstwami PTFE. PTFE jest biologicznie obojętny i jest materiałem kompatybilnym z tkankami. Membrany Cytoplast Ti-250 Barrier Membranes są warstwami o wysokiej gęstości ze specjalną strukturą powierzchni i porowatości, co zapobiega przejściu bakterii regenerowanej tkanki, a jednocześnie ułatwiając adhezję komórek gospodarza do materiału.

 • Politetrafluoroetylen o wysokiej gęstości
 • Łatwo usuwalne i niskoodczynowe
 • Porowatość poniżej 0,3 mikrometra stanowi barierę dla bakterii
 • Biologicznie i chemicznie nieaktywne, nie zaburzają gojenia
 • Grubość membrany – 250 mikronów
 • Można je dowolnie kształtować
 • Szkielet tytanowy bez pamięci kształtu

Membrany Cytoplast Ti-250 Barrier Membranes są tak zaprojektowane, aby zmniejszyć migrację i tworzenie komórek tkanki miękkiej dziąsła w obrębie ubytków kostnych. Tym samym gwarantuje to bardziej sprzyjające warunki dla tworzenia nowych naczyń i kości w obrębie ubytku. Wytworzenie bariery ma kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia tej procedury, membrana jest wystarczająco sztywna, aby zapobiec samoistnemu zapadnięciu, ale na tyle giętka aby łatwo dostosować się do kształtu tkanek, zmniejszając perforację leżących nad nią tkanek miękkich.

Ti250 ANL-1 700 zł
Ti250 ANL-2 1200 zł

Anterior Narrow, 12mm x 24mm
Przystosowana do odtwarzania kości
do pojedynczego implantu

 Ti250 AP-1 870 zł
Ti250 AP-2 1480 zł

Anterior Perio, 13mm x 19mm
Do ubytków tkanek przyzębia
w odcinku przednim

Ti250 AS-1 890 zł 
Ti250 AS-2 1540 zł 

Anterior Singles, 14mm x 24mm
Idealny kształt i wielkość dla pojedynczego
przedniego zęba, szczególnie kiedy brakuje
ściany kości

Ti250 BL-1 950 zł
Ti250 BL-2 1620 zł

Buccal, 17mm x 25mm
Przeznaczona do dużych defektów
od strony policzkowej

Ti250 PS-1 1150 zł
Ti250 PS-2 1960 zł

Posterior Singles, 20mm x 25mm
Przeznaczona do odcinków bocznych

Ti250 PL-1 1260 zł
Ti250 PL-2 2150 zł

Posterior Large, 25mm x 30mm
Przeznaczona do odcinków bocznych
w przypadku konieczności dużej augmentacji

Ti250 XL-1 1570 zł
Ti250 XL-2 2660 zł

XL, 30mm x 40mm
Przeznaczona do bardzo dużych ubytków kości

Ti250 XLK-1 1570 zł
Ti250 XLK-2 2660 zł

30mm x 40mm
Przystosowana do dużych ubytków kostnych,
zwłaszcza augmentacji wyrostka

Ti250 PST-1 1340 zł
Ti250 PST-2 2290 zł

Posterior Singles 25mm x 36mm

Membrany perforowane RPM

 • Mikropory pozwalające na bezpośredni kontakt pomiędzy okostną a materiałem kostnym, co zapewnia lepsze ukrwienie ze wszystkich stron.
 • Szkielet tytanowy zapewnia utrzymanie przestrzeni na pionową i poziomą odbudowę.
 • PTFE mesh łatwo dopasowuje się do kształtu tkanek.
 • 200 mikronów grubości

RPM200 PDE 2070 zł 

38 mm x 38 mm

RPM200 PLE 1480 zł 

25 mm x 30 mm

RPM200 XLKE 1850 zł 

30 mm x 40 mm

RPM200 PSE 1340 zł 

20 mm x 25 mm

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Biomateriały

Membrany

WSPÓŁPRACA: