dPTFE
wzmacniana tytanem

Niereserbowalne membrany Cytoplast® Ti-250 Barrier Membranes składają się z warstwy 100% politetrafluoroetylenu (opatentowane), wzmocnionego tytanowym szkieletem osadzonym pomiędzy dwoma warstwami PTFE. PTFE jest biologicznie obojętny i jest materiałem kompatybilnym z tkankami. Membrany Cytoplast Ti-250 Barrier Membranes są warstwami o wysokiej gęstości ze specjalną strukturą powierzchni i porowatości, co zapobiega przejściu bakterii regenerowanej tkanki, a jednocześnie ułatwiając adhezję komórek gospodarza do materiału.

  • Politetrafluoroetylen o wysokiej gęstości
  • Łatwo usuwalne i niskoodczynowe
  • Porowatość poniżej 0,3 mikrometra stanowi barierę dla bakterii
  • Biologicznie i chemicznie nieaktywne, nie zaburzają gojenia
  • Grubość membrany – 250 mikronów
  • Można je dowolnie kształtować
  • Szkielet tytanowy bez pamięci kształtu

Membrany Cytoplast Ti-250 Barrier Membranes są tak zaprojektowane, aby zmniejszyć migrację i tworzenie komórek tkanki miękkiej dziąsła w obrębie ubytków kostnych. Tym samym gwarantuje to bardziej sprzyjające warunki dla tworzenia nowych naczyń i kości w obrębie ubytku. Wytworzenie bariery ma kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia tej procedury, membrana jest wystarczająco sztywna, aby zapobiec samoistnemu zapadnięciu, ale na tyle giętka aby łatwo dostosować się do kształtu tkanek, zmniejszając perforację leżących nad nią tkanek miękkich.

Ti250 ANL-1 575 zł
Ti250 ANL-2 1050 zł

Anterior Narrow, 12mm x 24mm
Przystosowana do odtwarzania kości
do pojedynczego implantu

 Ti250 AP-1 650 zł
Ti250 AP-2 1190 zł

Anterior Perio, 13mm x 19mm
Do ubytków tkanek przyzębia
w odcinku przednim

Ti250 AS-1 750 zł 
Ti250 AS-2 1345 zł 

Anterior Singles, 14mm x 24mm
Idealny kształt i wielkość dla pojedynczego
przedniego zęba, szczególnie kiedy brakuje
ściany kości

Ti250 BL-1 810 zł
Ti250 BL-2 1455 zł

Buccal, 17mm x 25mm
Przeznaczona do dużych defektów
od strony policzkowej

Ti250 PS-1 965 zł
Ti250 PS-2 1750 zł

Posterior Singles, 20mm x 25mm
Przeznaczona do odcinków bocznych

Ti250 PL-1 1075 zł
Ti250 PL-2 1960 zł

Posterior Large, 25mm x 30mm
Przeznaczona do odcinków bocznych
w przypadku konieczności dużej augmentacji

Ti250 XL-1 1345 zł
Ti250 XL-2 2420 zł

XL, 30mm x 40mm
Przeznaczona do bardzo dużych ubytków kości

Ti250 XLK-1 1230 zł
Ti250 XLK-2 2220 zł

30mm x 40mm
Przystosowana do dużych ubytków kostnych,
zwłaszcza augmentacji wyrostka

Ti250 PST-1 1145 zł
Ti250 PST-2 2085 zł

Posterior Singles 25mm x 36mm

RPM200 PDE 1600 zł 

38 mm x 38 mm

RPM200 PLE 1255 zł 

25 mm x 30 mm

RPM200 XLKE 1430 zł 

30 mm x 40 mm

RPM200 PSE 1130 zł 

36 mm x 25 mm

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Biomateriały

Membrany

WSPÓŁPRACA: